2019. június 29., szombat

Üzleti elemző/IT rendszer szervező alapok + BABOK

Úzleti elemző / Business Analyst (BA) szerepe:
Feladata, hogy az üzleti igények azonosításával, meghatározásával segítse azok megoldásra való leképezését.

A BA egy hidat képez a szervezet, a szponzor, az érdekeltek és a projekt megvalósító csapat között, gondoskodik arról, hogy a projekt végeredménye teljesítse az üzleti elvárásokat.

  - A BA egy nagyon sokrétű szerep, még projektenként is változhat, pl. a projekt előkészítettsége, típusa szerint
  - Az igények lehetnek üzleti, szervezetfejlesztési, szervezési, működtetés javítási, ... természetűek.
  - A BA az érdekeltekkel együttműködve, egyeztetve kialakítja, feltárja, menedzseli és definiálja az üzleti elvárásokat, igényeket és követelményeket.
   - A BA feladata az igények elemzése, validálása, visszacsatolása, dokumentálása.


Munkáját az alábbi kérdések válaszainak feldolgozásával végzi:

Business Process Management = BPM
 A BPM az egyik kulcsa annak, hogyan működtetjük az üzletet. A folyamatok által bekapcsolódik a vállalat egészébe (end-to-end). Arról szól, hogy: Mit? Hol? Mikor? Miért? Hogyan? Ki felelős érte? Összességében a meghatározásának és a megvalósításának a célnak megfelelőnek vagy a használatra alkalmasnak kell lennie.


BPM eszközök a következőket teszik lehetővé felhasználóknak:
 - Előrelátás (vision): strategizálni a funkciókat és folyamatokat
 - Definiálás: felmérni a folyamatot vagy a folyamat fejlődését
 - Modell: a változások szimulálása a folyamatba
 - Analizálás: a különböző szimulációk összehasonlítása, az optimális fejlődés meghatározásának érdekében
 - Fejlesztés (improvement): egy továbbfejlesztés kiválasztása és javítása
 - Irányítás: ezen implementáció telepítése és a felhasználó által definiált dashboard-ok használatával meg lehet figyelni a fejlesztés eredményét valós időben , valamint a teljesítményinformációkat visszatölteni a szimulációs modellbe a következő fejlesztési iterációhoz
 - Re-engineer: rendbe hozni a folyamatokat a jobb eredmény érdekében
BA által elemzett folyamat modellezés
A modellnek nem kell mindig tartalmaznia a teljes folyamatot, hanem annak egy részletét is ábrázolhatjuk diagrammal, ha az szolgálja valamilyen célunkat.


Egy üzleti elemző a következőkre használhatja a folyamat modellezést:
 - Rendszerezés: struktúrát kitalálni az összeállított tételekhez
 - Felfedezés: kutatni és megszerezni az információkat
 - Előrejelzés: hogyan nézhet ki egy jövőbeli szituáció
 - Számszerűsíteni néhány elemet
 - Leírás / értelmezés egy koncepciót vagy megközelítést
 - Ellenőrzés: megbizonyosodni, hogy a koncepció érthető
 - Megerősítés: a szükséglet és a képesség azonosítása az előrehaladáshoz


A folyamat megértését segítheti a vizuális megjelenítés, amely tartalmazhatja hogyan halad előre a folyamat, milyen logika alapján működik, és hogyan menedzselik.

A modell tartalmazhat manuális vagy automatizált tevékenységeket, illetve ezek kombinációját.

Használható magasabb szintű, általános megértéshez vagy alacsonyabb szimulációhoz is. Ezentúl a modell megjeleníthet a cégen belül egy jelenlegi folyamatot vagy egy jövőbelit egyaránt.A folyamatmodell főbb elemei:
 - jelölések: milyen ábrázolást használjunk hozzá, pl. folyamatábra, UML
 - tevékenységek: a munka lépései, amelyeket el kell végezni az üzleti folyamat megvalósításához; lehet egy egyszerű lépés vagy egy részfolyamattá is összeállhat
 - döntések: egy olyan “villa” a folyamatban, amely a folyamatot több folyamatra osztja vagy néha a különböző folyamatok eggyé válnak
 - események: a folyamat területén kívül történnek, talán a tevékenységek eredményei, megkapott üzenetek vagy bizonyos időszakok. Az események megszakíthatják a folyamatot vagy véget is vethetnek neki.
 - folyamat: a munkafolyamat lépéseinek irányát határozzák meg, általában diagrammokkal ábrázolják elejétől a végéig
 - szerepek: a személyek vagy csoportok egyfajta típusát jelenti, megegyezően a szervezeti modellel
 - “úszósávok és medencék”: a folyamatábrán belül a sávok lehetnek horizontális (egyenes, vízszintes) vagy vertikális (merőleges, függőleges) vonalak. Az előadó ennek szemléltetésére be is mutatott egy folyamatot a különböző szerepkörök közti cselekmények bemutatására. A “medencék” ezen belül a szervezeti határokat jelképezik, külön jelezhetjük a vásárlókat és a szervezeteket stb.
 - végpontok: a folyamat elejét és a végét jelképezikFolyamatelemzés és tervezés
A  “BPM Common Body of Knowledge” (CBOK) keretei között mutatjuk be a folyamatelemzést. Ez egy olyan módszer, ami a folyamat tevékenységeinek a megértését szolgálja és méri a tevékenységek eredményét összefüggésben a szervezeti célokkal.

- A folyamat “miértje” segít megérteni a stratégiát, a hosszabb és rövidebb távú célokat, illetve a folyamatot szabályozó üzleti szabályokat.

 - A “hol” kérdésre adott válasszal látható, hogy a folyamat hol helyezkedik a nagyobb, kereszt-funkcionális folyamaton belül.

 - A “hogyan” méri a folyamat bemeneti és kimeneti elemeit.

 - A “ki” és a “mikor” méri a szerepköröket, és minden egyes folyamatrésznél az átadásokat.

A folyamatelemzés fejlesztő hatású is lehet, ha figyelünk a kiértékelésre és az erőforrás-kihasználtságra. A teljesítményadatok a folyamatot magát követik figyelemmel.

A lehetőségek azonosításának összegzése pedig növeli a minőséget, a hatékonyságot és a kapacitást. A Folyamat Érettségi Modell segít azonosítani, hogy a folyamatunk milyen szinten áll.A szintek a következők lehetnek: 
 - Tájékozott,
 - Meghatározott,
 - Összehangolt,
 - Egységesített,
 - Optimalizált.
Az első szinten még fogalma sincs egyiknek, hogy mit csinál a másik; az utolsó szinten viszont már nem csak, hogy közös folyamatleírásuk van, de együtt is tudnak működni. A folyamattervezés arról szól, hogyan készítsünk specifikációt a folyamatunk jövőbeli állomásai számára, és hogyan bonyolítsuk le jobban.

Tervezés során először is a folyamat jelenlegi állását kell leírni, utána következhet a megoldandó probléma, aztán hogy hogyan kellene a cégnek működnie.


Ötletroham módszertana:Modellezés diagram típusai:

BABOK : BUSINESS ANALYSIS BODY OF KNOWLEDGE

Üzleti elemzők szakmai előírásait, javaslatait tartalmazó megállapodások jegyzéke.
Ez tartalmazza az International Institute of Business Analysis hatékony szoftverfejlesztéshez szükséges, üzleti elemzésre vonatkozó nemzetközi ajánlásait.
Ez a gyakorlatban már bizonyított „Best Practices” széles spektrumát tartalmazó leírás.


Verziók történetisége:
 - Version 1.0 and 1.4 published 2005.
 - Version 1.6 Draft published 2006.
 - Version 1.6 Final published 2008.
 - Version 2.0 published 2009.
 - Version 3.0 published 2015


A BABOK fő témakörei:
 - A Business Analysis Body of Knowledge keretrendszere, alapvető értékeinek bemutatása
 - Az üzleti elemző szerepkörének megértése
 - Készségek és technikák, melyek szükségesek a professzionális üzleti elemzői munkához
 - A sikeres üzleti kommunikáció eszköztára
 - Az üzleti elemzés folyamatának rendszere
 - Tervezés és Monitorozás
 - A Stakeholder (érdekeltek) által megfogalmazott követelmények felmérése, beazonosítása és rendszerezése
 - Üzleti követelmény rendszerezés és modellezés lépései
 - Az üzleti elemző technikai eszköztára, az International Institute of Business Analysis (IIBA) ajánlásával
 - A legnépszerűbb szoftverfejlesztési módszerek áttekintése, hazai és nemzetközi példák több iparágból
 - A Waterfall (vizesés fejlesztési modell) és a SCRUM különbözősége, alkalmazási területei
 - Üzleti elemzési módszertanok, technikák Best Practices eszköztára


Rövidítések:
Professional in Business Analysis (PBA)
Project Management Institute (PMI)
Certified Business Analyis Professional (CBAP)
Business Analysis Core Concept Model (BACCM)
 dynamic systems development method (DSDM)
 commercial off-the-shelf (COTS)
 online analytical processing (OLAP)
 request for quote (RFQ)
 request for proposal (RFP)
 request for information (RFI)
 request for tender (RFT)
 return on investment (ROI)
 responsible, accountable, consulted, and informed matrix (RACI matrix)
 subject matter expert (SME)
 statement of work (SOW)
 strengths, weaknesses, opportunities, and threats analysis (SWOT):
 suppliers, inputs, process, outputs, and customers (SIPOC)
 unified modelling language (UML)
 user acceptance test (UAT)
 value stream mapping (VSM)
 work breakdown structure (WBS)
Tableau alapok

A Tableau public olyan ingyenes elemző és megjelenítő eszköz, amely  a fizetős Tableau verzió tudását megközelitő localis munkavégzést teszt lehetővé.

A Tableau egy adat elemző, szerkesztőeszköz, amivel az adatokhoz közvetlenül kapcsolódva elemzéseinket elkészítjük és rendszerbe szervezhetjük az összetartozó kimutatásainkat.


Jelmondata:
„Célunk, hogy felszabadítsuk az emberekben rejlő természetes kíváncsiságot és kreatív energiát. Az energiát, amelyet túl gyakran elnyomnak, mert nincs megfelelő csatorna az olyan tevékenységekre, ahol ezt hasznosítani lehetne.” – Christian Chabot, CEO


A Tableau az forrás adatok rendkívül interaktív és intuitív vizuális alapú feltárási élményét kínálja az felhasználók számára, egyszerű hozzáférést, előkészítést és elemzést biztosít  anélkül, hogy program kódot kellene írunk.Tableau további erőssége, hogy analitikákat is kínál - az általa megfoghatóvá váló részletek és összefüggések.


Egyszerűen, drag-and-drop módon vagy néhány kattintással előállítható a legtöbb elemzés:
  - Trendek és előrejelzések számítása
  - „what-if” analízis
  - Idősorok elemzése (beépített idő-hierarchia)
  - „Level of Details” kalkulációk


Fejleszthetőség, integráció más komponensek felé:
  - Számítási nyelvek ismerete :  pl. R program nyelv integráció


A tableau beépített lehetőségei:
  - Egyszerű, rugalmas szűrési lehetőségek,
  - irányított elemzések
  - „action”-ök,
  - paraméterek
és ezeknek kombinációja.


VIZUÁLIS ELEMZÉS FELÜLETE:
Az első sheet-re kattintva (a különböző sheet-ek pont ott vannak, ahol az Excelben már megszoktuk) egy új felületre jutunk. Ez az elemzési felület. Bal oldalt találjuk az adatainkat, középen egy vászon, ahová az elemzés kerül, köztük pedig különböző lehetőségek, amikkel majd az eredményt fogjuk tudni befolyásolni.

Találunk itt szűrőket, színezést, feliratokat, de ide kerül majd a felhasznált adatainkat jelző ‘kapszulák’ egy része is.

Az adatainkat megvizsgálva láthatjuk, hogy a Tableau kérés nélkül két csoportra bontotta őket. Természetesen az oszlopnevek lettek az egyes adat-elemeink nevei, így könnyen felismerhetjük, hogy mi az, amit használni szeretnénk. A csoportosítás alapja, hogy mérőszámok (Measures)lettek a megszámlálható (szám típusú) adatainkból, és dimenziók (Dimension) a többi típusból.

a mérőszámokat fogjuk ábrázolni (mekkora a profit, hányan mondtak fel, mennyi idő alatt szállítjuk ki a termékeket átlagosan, stb)

a dimenziók szerint ( [mekkora a profit] adott régióban, [hányan mondtak fel] adott szervezeti egységekben, adott időszak alatt, [mennyi idő alatt szállítjuk ki a termékeket átlagosan]szerződött futárszolgálatokra bontva)DASHBOARD ÉS STORY FELÜLET:
Különböző célt szolgálnak.
 - A dashboard-on összefüggő mérőszámokat mutatunk be,
 - a story-n pedig egy-egy felfedezésünkön vezethetjük végig a hallgatóságot lépésről lépésre (mint egy prezentáció pl. arról, hogy milyen elemzések során jöttünk rá, hogy mi állhat a felmondások számának növekedése hátterében).

Mindkettőt a sheet-sávban a jobb oldali + jeles ikonjaikat választva tudjuk létrehozni.

A felület ismét változik, amikor az összefoglalásainkat akarjuk elkészíteni. Bal oldalon már nem az adataink, hanem az elkészített nézetek (elemzések) sorakoznak. Ezeket használhatjuk fel.

De ezeken kívül lehetőségünk van képeket, élő url-eket vagy épp szöveget beszúrni, ha ezek segítik a közönségünket, hogy megértsék a látottakat.

Nagyon fontos, hogy könnyen érthető és első ránézésre átlátható legyen az összefoglalónk a találatainkról. Ennek érdekében ne zsúfoljunk mindent egy dashboard-ra / storyra, hagyjunk üres helyeket, hogy a részek elkülönüljenek egymástól, bátran használjunk rövid értelmező szövegeket, és használjuk ki.NÉZZÜNK MEG NÉHÁNY KONKRÉT FUNKCIÓT --  SHOW-ME
Ahhoz, hogy elkezdhessünk elemezni, mindössze annyit kell tennünk, hogy a számunkra érdemes elemekre duplán kattintunk vagy a ‘column’- és/vagy ‘row-shelf’-ekre húzzuk őket közvetlenül a vászon fölött.

Első látásra azt is mondhatnám, hogy készítünk egy tetszőleges szintre lebontott pivot táblát – de ennél sokkal többről van szó. Amikor a vászonra helyezem az adataimat, a Tableau javasol egy megjelenítési formát, de ezt bármikor átalakíthatjuk – legegyszerűbben a ShowMe menüpontból.

De természetesen mi magunk is “alkothatunk” saját megjelenési módot, de innen kaphatunk akár ötleteket is.


TÉRKÉP
A földrajzi típusú adatainkat egyetlen (dupla)kattintással felrakhatjuk a térképre, majd mérőszámokat rendelhetünk a megjelenő pontokhoz. 
Országok esetében, kitöltött térképet is használhatunk, ha pedig pontokat jelenítünk meg, ábrázolhatunk bármilyen alakzatot (shape) is. 

A térképes funkciók között ez csak a jéghegy csúcsa. Készíthetünk egyedi útvonalakat, számolhatunk távolságot, vagy ábrázolhatunk tetszőleges körülhatárolt területeket (megyék, nemzeti parkok, stb).AZ IDŐBELI VÁLTOZÁSOK ÁBRÁZOLÁSA
ugyanolyan egyszerű, mint a térképes megjelenítés. Ha dátum típusú adatokat teszünk a vásznunkra, a Tableau azonnal felajánlja nekünk, hogy választhatunk granularitást (év, negyedév, hónap, nap, stb).  

Dolgozhatunk diszkrét (pl. az összes januárt az összes februárhoz hasonlító) vagy folyamatos (az első időponttól az utolsóig vizsgált) dátumformátummal – ennek a beállítása sem igényel egy menüből való választásnál több időt. Mivel az időbeliséget leginkább vonaldiagramon ábrázoljuk, a Tableau ezt a megjelenítést ajánlja fel, amikor az idődimenziót hozzáadjuk az elemzéshez.BEÉPÍTETT KALKULÁCIÓK
Ha már a különbségeknél tartunk, nézzünk meg egy újabb zseniális funkciót. Bizton állítom, hogy az összes az üzleti elemzések során gyakran feltett kérdésre a Tableau-ban 1 kattintással meg tudjuk mutatni a választ. Ehhez a “Quick Table Calculation” menüpontot hívjuk segítségül. Bármely felhasznált mezőre kattintva a listában meg fogjuk találni ezt a lehetőséget. 

Kinyitva pedig láthatjuk a különbségek kiszámítását, a runningTotal-t, a résznek az egészhez viszonyított százalékát stb. Tényleg minden, amit elsőre eszünkbe jutna kiszámolni. Nézzünk egy runningTotal-t a vonaldiagramunkon. Ezt kiválasztva a menüből a nézetünk máris átalakul. 

Az eszköz megírja helyettünk a gyakran használt kalkulációkat, hogy nekünk ne kelljen időt áldozni erre.SZŰRŐK
Most nézzünk néhány olyan funkciót, amivel az önkiszolgáló üzleti intelligencia önkiszolgálórészét tudjuk támogatni. Ilyenek például a szűrők.

Hasznosak amikor a különböző szervezeti egységeket vagy régiókat vagy akár szállítási módokat meg szeretnénk anélkül, hogy újabb elemzéseket készítenénk.

A szűrőket feltehetjük a dashboard-jainkra, így a felhasználók kedvükre alakíthatják a nézeteket. Ehhez ne felejtsük el beállítani a szűrőink érvényességi tartományát.HIERARCHIÁK
A következő ilyen funkció a hierarchiák képzése. Ez is drag&drop módon megy, mint sok más a felületen. Azokat az elemeket, amikből hierarchiát akarunk építeni, húzzuk egyszerűen egymásra az adat-panelen, majd nevezzük el a hierarchiánkat.

Azon kívül, hogy ettől kezdve csoportosítva jelennek meg ezek a mezők, a vásznon egy olyan lehetőséghez jutottunk, amivel a részletezettséget tudjuk változtatni. Így nem kell külön elkészítenünk pl. az elégedettségi mutatókat az egész szervezetre, majd ágazatunkként, utána pedig csoportok szerinti bontásban is, hanem a felhasználókra bízzuk a döntést, hogy milyen granularitás érdekli őket.


VIZ-IN TOOLTIP
Végül pedig – de semmiképp nem utolsó sorban – hadd mutassam be, amit a régi Tableau felhasználók annyira vártak a 10.5-ös verzióban, de Nektek már nem kell rá várni: Viz-in-Tooltip. Pontosan azt jelenti, amit a neve sugall: már elkészített vizualizációkat használhatunk fel a felbukkanó feliratokban. Ráadásként semmit nem kell tennünk ahhoz, hogy az adott ponthoz tartozó érték jelenjen meg, mert ez automatikus beállítás.

Legjobban egy térképen tudom bemutatni ennek a hasznát. Ábrázolhatunk egyes mérőszámokat a térképen (pl. sales és profit), továbbiakat pedig megjeleníthetünk a tooltipben (pl. átlagos szállítási költség alakulása a hónapok során termékkategóriánként)

Oktatási lehetőségek:
 - videós
 - e-learninges,
 - online tréning

Power BI Desktop alapok 1

A Power BI Desktop adatmodellezési és adatmegjelenítő eszközeivel önállóan interaktív, reprezentatív jelentéseket hozhat létre (önkiszolgáló BI eszköz).

Külső adathoz csatlakozhat, és egyszerűen juthat a döntéstámogató a szükséges információ birtokába.

Részletgazdag, interaktív jelentéseket hozhat létre a rendelkezésére álló vizuális elemzési eszközökkel és mindezt ingyenesen.


Mélyebb adatelemzést végezhet, és olyan mintázatokat tárhat fel, amelyek más esetben elkerülnék a figyelmét, de amelyek gyakorlatban használható információkká alakíthatók.


A haladó felhasználók teljes mértékben irányíthatják a modellt egy hatékony DAX képletnyelv használatával.


Az excel könnyedségével lehet benne dolgozni.A Power BI Desktop mellet az Exceles Power BI három komponense is nagy segítségünkre lehet:
   a Power Query,
   a PowerPivot,
   és a PowerView.
A Power Query segítségével különféle forrásrendszerekből tudunk adatot kinyerni, valamint adatelőkészítési feladatokat automatizálhatunk a segítségével.


A PowerPivot segít az adatmodellek építésében és a nagy mennyiségű adatok elemzésében képes nagy segítséget nyújtani.


A PowerView használatával pedig könnyen vizualizálhatóak és prezentálhtó/bemutathatóak az adatok.


Elemzés/jelentés készítés folyamati lépései:

  •Jelentési, elemzési igények, kritériumok megfogalmazása
  •Adatforrások azonosítása (típus, granularitás,  pontosság, fogalomtár [Business Glossary], ...)
  •Adatok begyűjtése és tisztítása valamint más külső adatokkal gazdagítása
  •Adatkapcsolatok kialakítása
  •Kalkulációk leképezése, kapcsolása, számított mutatók meghatározása
  •Vizualizációk, grafikonok elkészítése, adatok elemzése (kiugró, trend, ..)
  •Jelentések, elemzések célirányos hangsúlyozott összeállítása


yEd alapok modellezés

Az YED egy ingyenesen elérhető, gazdag eszköztárral rendelkező diagramkészítő alkalmazás, amely fut az összes jelentős platformon: Windows, Linux és OS X.

A felhasználóbarát program az adott elemeket képes automatikusan is elrendezni a munkalapon.

Az elkészült diagramokat lehetőség van exportálni PDF, DWF, SVG, HTML, EPS, BMP, JPG, GIF és PNG formátumba.


Telepítés, használatba vétel

Keresse meg a yEd Graph Editor részt az yworks letöltési oldalon
Töltse le a megfelelő windows-yEd telepítőt a rendszerére (32 vagy 64 bites)


Győződjön meg arról, hogy telepítve van a legfrissebb Java kiadás
 - Töltse le a zipped yEd kiadást a letöltési oldalán
 - Nyújtsa ki a zipfile tartalmát
 - Keresse meg a kibontott mappát, és nyissa meg a yed.jar java-t:
                   java -jar "yed.jar"


Yed tehát egy olyan grafikai program amely különböző modellezési feladatok ellátásában képes segíteni.

Online is elérhető a funkcionalitása: Link


Katalon studió

Mind az üzleti elemző mind a IT rendszerszervező munkája során eljön az alkalmazás tesztelés tevékenység melyben nagy segítség a tesztelés támogató alkalmazások csoportja.

Ha kliens oldalon futó kódon automata teszteket szeretnénk futtatni, akkor számos megoldás van manapság.

„A legjobb automatizált megoldás a szoftvertesztelő csapatnak”
Ezzel a szlogennel kínálja magát a Katalon Studio névre keresztelt, ingyenesen letölthető teszteszköz.


Ez a tesztelés automatizálásának nagy ágyúja.

Katalon Studió egyszerű, mégis erőteljes teszt automatizálási eszköz. Általa nem kizárólag web- és mobil alkalmazásokat tesztelhetünk, hanme tesztelhetünk vele web szervizeket is.

A Katalon Studio használata a programozásban kevésbé jártas tesztelőknek is könnyen elsajátítható, használatba vehető.


A Katalon Studio egy olyan ingyenesen használható eszköz, amely támogatja a Microsoft Windows, linux és Macintosh operációs rendszereket egyaránt.

A program letöltéséhez látogasson el a https://www.katalon.com weboldalra.

A Katalon Studio elindításához csomagoljuk ki a letöltött zip fájlt és futtassuk a katalon.exe programot.

A program elindítását követően az első alkalommal aktiválni kell a terméket.

Az aktiválást a www.katalon.com oldalon korábban már regisztrált felhasználó és jelszó párossal tehető meg.

Katalon -ban indítás után létrehozunk egy projektet, a Katalon előállítja a szükséges könyvtár szerkezetet, amit innentől használni fogunk ezután már csak pipálgatni kell a szempontokat, és máris dolgozik és mindent tud, amire adott pillanatban szükség van.

Projectünk alatt hozzáadunk egy TC-t (Test Case), akkor máris elérhető lesz a recorder funkció, ami csak annyit kérdez tőlünk, hogy melyik oldalt nyissuk meg, és azt milyen böngészőben?

Majd ezt követően minden kattintásunkat rögzíti, ráadásul egy panelen követni is lehet, hogy mit is csinálunk.

Mentést követően egyből vissza is tudjuk bárhányszor játszani.


Tudja még CMD módú indítást, valamint elérhető egy Build CMD menüpont, ahol lehetőségünk van összekattintani az igényünket, és a végén generál nekünk egy CMD parancsot.

A Katalon számos eszközzel integrálódhat : Jenkins, GIT, JIRA, and qTest…


Teszt kiértékelés Katalon -ban:
A tesztesetek futtatása után miután lefuttatunk legalább egy tesztkört (Test Suite), akkor a baloldali könyvtárak között a „Reports” alatt jelenik meg az időbélyeggel ellátott eredményünk.

Látható a lefutott testesetek listáját és azok státuszát (Test Cases Table). Ha rákattintunk egy tesztesetre, akkor előjön a „Test Case’s Log”, ami részletes információval szolgál az egyes lépéseket illetően, azaz itt azt is megtaláljuk, hogy az egyes lépések konkrétan miért nem voltak sikeresek, ha volt ilyen.

A „Summary” alatt a tesztkörre vonatkozó részleteket találjuk: mikor indítottuk, mennyi futott le sikeresen és milyen környezeten.

Az információs blokkban pedig további részleteket, valamint hiba esetén még screenshoot-ot is találunk.

Katalon end2end folyamatokat támogat leginkább, így a frontend működés mentén meg lehet szólítani a háttérrendszereket is.
Teszt folyamatról és eredményről levél küldés:

Project Settings alatt elérhető Email menüpont alatt lehet definiálni, hogy a lefutott Test Suite után ki kapjon levélben értesítőt és milyen tárggyal, benne a már említett valamennyi adattal.
A „Template” menüpont alatt a levelünk a sablonját tudjuk testre szabni.Probléma rögzítő alapok

Hibák bejelentése, tesztelés ledokumentálásának windows-os világ alap mindenese. A tevékenységről felvételt készíthetünk amelyen láthatóak az egyes tevékenység események, válaszok, hiba üzenetek és a tálcán látható óra segítségével az időpontok is (alkalmazás, adatbázis logban kutakodás megkönnyítésére).


A Program indítása:


Indítás után a beállításnál az alap értelmezett 25 képkockát érdemes 9999 -re állítani.


2019. június 27., csütörtök

ODI alapok

Az Oracle Data Integrator (ODI) az Oracle Fusion Middleware integrációs megoldásának eleme.


Verziói : 11, 12

Az ODI egy E-LT tehát Extract Load Transform adat integrációs alkalmazás csomag, melynek az lehet az előnye, hogy feleslegessé teheti az átmeneti transzformációs szervert, és közvetlenül a cél-adatbázisba végezheti az átalakításokat.


Betű jelentések:
E : Extract - kiolvassa a forrás adatokat,
L : Load - betölti a cél adatbázisba az adatokat
T : Transform - átalakítja. az adatokat


ODI kronologia: 

Oracle Warehouse Builder (OWB)
- Oracle előző ETL eszköze
- Támogatása már lejárt,
Oracle Data Integrator (ODI)
- Oracle új adat integrációs eszköze
- Felvásárolt eszköz, Eredetileg Sunopsis Data Integrator néven futott(2006-ban vásárolta fel)

ODI jellemzője:
Oracle Fusion Middleware része
- OWB funkcionalitás integrációja az ODI-ba
- Bővíthető a „Knowledge Modulok” által
- Támogatja a kötegelt, eseményvezért real-time integrációt
- Sok forrás rendszer tipushoz képes kapcsolódni
- Heterogén adatbázis környezetben is működik, már nem csak Oracle adatbázisra
- Metaadatok alapulú adat intergrátor eszköz
- Az adatbázist egy ETL (Extract, Transform, Load) motorként használja
- Web Service támogatással is kiegészül
- Kibővített adatellenőrzési képességek
- Java kliens
- Kiterjesztett sckriptelhetőség (Groovy)
- Master és Work repository jellemziTovábbi ODI elemek:
- Runtime Agent - az ágens mely belép a különböző forrás/cél adatbázisokba és futtatja az transzformációkat. Létezik java EE alkalmazásszerverre telepíthető, és standalone alkalmazás verziója is.
 - Oracle Data Integrator Console - Web alkalmazás melynek segítségével elérhető és konfigurálható a repository, illetve runtime beállítások.   ODI Knowledge modulok (KM)

Telepítő könyvtár: c:\Oracle\ODI122\odi\sdk\xml-reference\ACT_Add_Alternate_Key.xm


A transzformációkat, rewerse enginiering és egyéb ETL feladatokat
az ODI beépülő Knowledge modulokkal valósítja meg.
Egy adott KM egy adott technológiában egy adott feladatot valósít meg.

   KM típusok:
Reverse-Engineering Knowledge Modules (RKM)
Check Knowledge Modules (CKM)
Loading Knowledge Modules (LKM)
Integration Knowledge Modules (IKM)
Journalizing Knowledge Modules (JKM)
Service Knowledge Modules (SKM)  Reverse-Engineering Knowledge Modules (RKM)

Ezek a KM-ok adatstruktúrákat derítenek fel.
1 Törlik a metaadattárat OdiReverseResetTable eljárással.
2 Kinyerik a forrás oldali információkat (sub models, datastores, columns, unique keys, foreign keys, conditions... ) és a SNP_REV_SUB_MODEL, SNP_REV_TABLE, SNP_REV_COL, SNP_REV_KEY, SNP_REV_KEY_COL, SNP_REV_JOIN, SNP_REV_JOIN_COL, SNP_REV_COND táblákba töltik az adatokat.
3 Végül felépítik az ODI work repository-ban az adatmodelt (OdiReverseSetMetaData).
  Check Knowledge Modules (CKM)

Adatminőség ellenőrzést és constraintek teljesülésének kikényszerítését végző KM-ok.
Kétféleképpen működhetnek: STATIC_CONTROL vagy FLOW_CONTROL módban.
Opcionálisan a hibás adatokat törölheti.
   STATIC_CONTROL - Forrás táblák ellenőrzése, a hibákat a Staging területre az E$ táblákba írja.
   FLOW_CONTROL   - Az I$ flow táblákat ellenőrzi a staging területen és a hibákat az E$ táblákba írja.   Loading Knowledge Modules (LKM)

A betöltő knowledge modulok, forrás adatbázisból nyeriki ki SQL lekérdezéssel az adatokat
és betöltik a staging területre az S$ táblákba.
Nem csak adatbázisból jöhetnek az adatok pl.: flat file-ok, xml és számos más forrás is lehet.   Integration Knowledge Modules (IKM)

A végső betöltést és transzformációt az IKM modulok végzik.
Ezek feltételezik, hogy minden adat már be van töltve a staging adat területre,
mely lehet a cél szerveren vagy egy másik szerveren is.
Az IKM modulok átmeneti táblákat (I$) is tölthetnek amit később törölnek.
Illetve CKM-eket alkalmazhatnak ha szükség van az adatok ellenőrzésére.
     Journalizing Knowledge Modules (JKM)

Ezek a KM-ok valósítják meg/triggerelik a Change Data Capture üzemelést.
Illetve töltik a staging területen a log táblákat J$, nézeteket JV$,
és adattal látják el a feliratkozott log olvasókat.


   Service Knowledge Modules (SKM)

Webszolgáltatások eléréséhez szükséges Java kódokat generáló modulok
(Web Services deployment archive files), melyeket az alkalmazásszerverre deployolnak
és ott futnak.   ODI általános adattöltési elve:ODI Studio több felületből áll , ezek a 'Navigátorok' Baloldali TABfüleken helyezkednek el :

Designer Navigator - grafikus fejlesztői környezet
Operator Navigator - futtató, és monitorozó felület
Topology Navigator - a rendszerek topológiája (szerverek, sémák, objektumok, ágensek, technológiák, repository-k) böngészhetők
Security Navigator - biztonsággal kapcsolatos beállítások, tehetők (userek, szerepkörök, jogosultságok
A modelezés objektumok node-jainak munkaterületre húzása összekötése (balról jobbra haladó műveletsor) és az egyes objektumok/nodok properties adatalapjainak beállításával történikAz egyes telepítési műveletek elvégző scriptjei:

set JAVA_HOME=c:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131
set ODI_HOME=c:\Oracle\ODI123

set PATH=%JAVA_HOME%\bin;%PATH%
set CLASSPATH=%ODI_HOME%\odi\sdk\lib\odi-core.jar;%ODI_HOME%\odi\sdk\lib\spring-core.jar;%ODI_HOME%\odi\sdk\lib\spring-tx.jar;%ODI_HOME%\odi\sdk\lib\commons-lang-2.2.jar;%ODI_HOME%\odi\sdk\lib\spring-jdbc.jar
set CLASSPATH=%CLASSPATH%;%ODI_HOME%\odi\sdk\lib\spring-beans.jar;%ODI_HOME%\odi\sdk\lib\commons-logging-1.1.1.jar;%ODI_HOME%\odi\sdk\lib\commons-codec-1.3.jar;%ODI_HOME%\odi\sdk\lib\commons-collections-3.2.jar
set CLASSPATH=%CLASSPATH%;%ODI_HOME%\odi\sdk\lib\bsh-2.0b2.jar;odireleasehandler.jar;%ODI_HOME%\oracle_common\modules\oracle.jps\jps-manifest.jar;%ODI_HOME%\oracle_common\modules\javax.management.j2ee.jar
set CLASSPATH=%CLASSPATH%;%ODI_HOME%\oracle_common\modules\org.springframework_3.1.0.jar;%ODI_HOME%\oracle_common\modules\oracle.ucp.jar;%ODI_HOME%\odi\sdk\lib\javolution.jar;.

java -Xmx4096m odireleasehandler.ReleaseHandler -action backup

java -Xmx4096m odireleasehandler.ReleaseHandler -action delete

java -Xmx4096m odireleasehandler.ReleaseHandler -action import

java odireleasehandler.ReleaseHandler -action create

java -Xmx4096m odireleasehandler.ReleaseHandler -action scengenHasznos lekérdezések:


-- select * from all_tables where owner = 'EBH_LD_TAF'  --ebh_ld_taf.taf_aa_camp_action
-- select * from ebh_meta.mt_source_object where SOURCE_SYSTEM like 'CM%'

SELECT
   mod_name source_system,
   table_name source_Table,
   m.name
FROM
   ebh_odi_repo.snp_model mdl,
   ebh_odi_repo.snp_table t,
   ebh_odi_repo.snp_map_ref mr,
   ebh_odi_repo.snp_map_comp mc,
   ebh_odi_repo.snp_mapping m
WHERE
   mdl.i_mod = t.i_mod
   AND mdl.lschema_name LIKE 'EBH_%'
   AND t.i_table = mr.i_ref_id(+)
   AND mr.i_map_ref = mc.i_map_ref(+)
   AND mc.i_owner_mapping = m.i_mapping(+)
   AND mod_name LIKE 'CM%'SELECT  USER            SCHEMA_NAME
       ,U.OBJECT_NAME   OBJECT_NAME
       ,OBJECT_TYPE     OBJECT_TYPE
       ,DBMS_METADATA.GET_DDL(OBJECT_TYPE, U.OBJECT_NAME, USER) ||
        CASE WHEN OBJECT_TYPE = 'TABLE'
              AND 1 = (SELECT 1 FROM USER_TAB_COMMENTS C WHERE C.COMMENTS IS NOT NULL AND C.TABLE_NAME = U.OBJECT_NAME)
             THEN ' ' || DBMS_METADATA.GET_DEPENDENT_DDL ('COMMENT', U.OBJECT_NAME, USER)
             ELSE TO_CLOB('')
        END             SOURCE
FROM    USER_OBJECTS U
WHERE   OBJECT_TYPE IN ('PROCEDURE', 'PACKAGE', 'FUNCTION', 'TABLE', 'VIEW', 'SEQUENCE', 'TRIGGER', 'INDEX', 'SYNONYM')
   AND  OBJECT_NAME <> 'DDL_MENTES'

Oktatásra ajánlom:

2019. június 23., vasárnap

Python nyelv alapjai bővítő csomagok/modulok telepítése és használata

Telepítés parancssorból (windows CMD ablak):

python -m pip install matplotlib
python -m pip install numpy
...

pip install ipython   // újabb python shell telepitése több szolgáltatással


A telepitett csomagok listája (python-ból):
help('modules')Parancssorból (windows CMD ablak):
pip list
=>
Package         Version
--------------- ---------
beautifulsoup4  4.7.1 
certifi         2019.6.16
chardet         3.0.4 
cycler          0.10.0 
idna            2.8   
kiwisolver      1.1.0 
matplotlib      3.1.0 
nose            1.3.7 
numpy           1.16.4 
Pillow          6.0.0 
pip             19.1.1 
pyparsing       2.4.0 
python-dateutil 2.8.0 
requests        2.22.0 
setuptools      40.8.0 
six             1.12.0 
soupsieve       1.9.1 
urllib3         1.25.3
Csak apip -el telepített modulok jelennek meg az alapértelmezettek nem.Az összes modul és összes objektum python lekérési script:

import sys as s
s.modules.keys()

Thonny GUI esetén a modulok telepítése a menüből elérhető beállító ablakon keresztül lehetséges
Tools-> Manage packages menüpontból
Pyzo GUI eseten a modulok telepítéséhez elég csak install parancs kiadása:

Hasznos csomagok és leírásuk:
  • Scipy Stack- Scientific Computing Tools for Python
  • numpy - using arrays in Python
  • scipy - core scientific functionality
  • matplotlib - 2D plotting library
  • pandas - data structures and analysis
  • sympy - symbolic math
  • IPython - advanced interactive shell
  • requests - make htttp request
  • PySide2 - bindings to the Qt widget toolkit
  • Flexx - build (web) apps using just Python


Python shankey diagram minta matplotlib modul segítségével:
Python WordCloud diagram minta:Python nyelv alapjai telepítése

Általában distribuciokat használunk, mert :
  - kényelmes
  - egyszerűbb használata
a komponensek összekészítése miatt.

DE:
Anaconda:
c:\Users\klajos\Anaconda3\ : 4 Gbyte

Python:
c:\prg\python37\                 : 149 Mbyte

Nagyon terjengős, felesleges speciális komponensek rengeteg helyet foglalnak.Hogyan kell összerakni a pythont, hogy használható maradjon és ne érezzük teleszemeteltnek a gépünket:


--  a windows rendszer PATH bővítése:
c:\prg\python372
c:\prg\python372\Scripts

-- így is lehet
Környezeti változó: PYTHON_HOME : c:\prg\python37
path: ;%PYTHON_HOME%\;%PYTHON_HOME%\Scripts\-- python program használata
python sajat_prg.py 

-- pip kerte telepitese:  (https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py)
python get-pip.py

-- Modul telepités pip-el
pip install modil

-- pip keter frissitése
python -m pip install --upgrade pip

-- hasznos pip mintak
pip -V
pip help
pip --version
pip install requests
pip install --upgrade pip


Ezek többsége már telepítésnél is beállítható:
Forrás: link