Ugrás a fő tartalomra

Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: 2012

VBA / VBS használat

Megjegyzés: ' Ez egy megjegyzés MINTA: ' --------------- SQL ripport  --------------- '******************************************************************** '* '* Copyright Kecskeméti Lajos '* '* Module Name:    sql_xls.vbs  '* '* SQL eredmény XLS-be töltése '* '* '******************************************************************** ' alap beállítások Option Explicit ON ERROR RESUME NEXT Err.Clear ' valtozók Dim objRootDSE, strDNSDomain, adoConnection Dim strBase, strFilter, strAttributes, strQuery, adoRecordset Dim strName, strDN, objManagerList, strManagerDN Dim objExcel, objWorkbook, objWorkSheet, x, y, celx,cely, eField, objRange, objRange2 Dim strExcelPath Dim strCon Const xlAscending = 1 Const xlDescending = 2 Const xlYes = 1 wscript.echo date  wscript.echo now  '--------- Oracle konnekció strCon = "Driver={Microsoft ODBC for Oracle}; " & _          "CONNEC

PowerShell alapok 1

A PowerShellt a Microsoft eleinte a hagyományos CMD / DOS-prompt, a parancssor utódjaként tervezte, de aztán egyre inkább egy univerzális rendszerkezelő, feladatautomatizáló platformként lett definiálva. A PowerShell tehát egyszerre nagyon sok minden: parancssori eszköz, amellyel begépelt parancsokkal tudjuk utasítani a számítógépünket, hogy különböző műveleteket elvégezzen. A PowerShell egy programnyelv is, minden ehhez szükséges jellemzővel: ciklussal, vezérlőutasításokkal, operátorokkal, változókkal, adattípusokkal. PowerShell : az  Windows parancssori rendszerhéj, mely különösen a rendszergazdák (üzemeltetésre) számára terveztek.  Windows PowerShell tartalmaz egy interaktív kérdés és a egy parancsfájl-kezelési környezet, amely önállóan vagy együtt is használhatók. Legtöbb rendszerhéjjal ellentétben, a komunikáció  szöveg, de a windows PowerShell a .NET-keretrendszer közös nyelvi futtatókörnyezet (CLR) és a .NET-keretrendszer épül, és objektumokkal kommunikál.

Oracle SQL és PLSQL használata

--- kiajanlás gr ant select tabla to public; --- analizállás Analyze Table tmp Estimate Statistics Sample 33 Percent; --- táblák és mezök listája select * from ALL_TAB_COLUMNS where column_name like '%SAJAT%' --- SQL történet select * from  dba_hist_sqlstat select * from  dba_hist_snapshot ---hosszú futás idő select * from   v$session_longops ----- select kikérése select * from  v$sql SELECT * FROM  v$sqlarea select * from  v$sqltext select * from  v$sqltext_with_newlines select sesion.sid,        sesion.username,        optimizer_mode,        hash_value,        address,        cpu_time,        elapsed_time,        sql_text   from v$sqlarea sqlarea, v$session sesion  where sesion.sql_hash_value = sqlarea.hash_value    and sesion.sql_address    = sqlarea.address    and sesion.username is not null    and sesion.username like 'K%'       SELECT SQL_FULLTEXT FROM GV$SQLAREA    SELECT * FROM GV$SQLAREA where sql_text like 'Select%sajat%' ---- ad