Ugrás a fő tartalomra

Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: 2017

oracle sql hintek

Oracle SQL parancs esetén megjegyzésben a tényleges futásterv elkészítése során javaslatot adhatunk az adatbázis motornak megjegyzésben. Hint-tel kapcsolatos szabályok: A tipp csak közvetlenül az utasitás kulcsszava után jöhet megjegyzésben. [SELECT|DELETE|UPDATE|INSERT] /*+ tipp lista */ ( Figyelem : a '+' előtt nincs szóköz ! ) Mindig csak arra az utasitás blokkra vonatkoznak, amiben szerepelnek. Az utasitás blokk a következok egyike lehet: - Egyszeru SELECT, UPDATE, DELETE INSERT utasitas - Komplex utasitásban a subquery, vagy a kulso utasitás (pl. INSERT ... SELECT ...) - Összetett utasitás egyik része (pl. SELECT ... UNION SELECT ... esetén) Ha hiba van a hint-ben az oracle figyelmen kívül hagyja de nem jelez hibát. Tippek (hint) adása az optimalizálónak Hint címkék és jelentésük: TABLE ACCESS FULL HASH CLUSTER BY INDEX ROWID BY USER ROWID BY GLOBAL INDEX ROWID BY LOCAL INDEX ROWID PARTITION RANGE ALL       -- ös

WIN beállítások : hiberfil.sys pagefile.sys swapfile.sys

 Hibernálás kikapcsolása (hiberfil.sys törlés) Indítsunk egy parancssort rendszergazdaként és futtassuk le az alábbi parancsot: powercfg -h off -- powercfg -h on --= powercfg.exe /hibernate off  Lapozó file pagefile.sys méret beállítása beállítása Rendszer -> Névjegy -> RendszerInfo -> Speciális rendszerbeállítások Speciális TAB -> Teljesitmény Beállítás GOMB

Fénykép és térkép funkciók összevonása

Nagyítás, kicsinyítés, kis képen mozgás követés, háttérre helyezés pozícióba állítás funkciók megvalósítása pl. gmap api segítségével. H1Z1map    Mo. Török megsz.    Tesco minta    Eu. növények    Eu. Állatok    H1Z1Gömb Hogyan is néz ki ez forráskód szinten: <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"/> <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" /> <style type="text/css"> html, body { width:100%; height:100%; padding: 0; margin: 0; background: white; } #map { width: 100%; height: 98%; padding: 0; margin: 0; } </style> <!-- <script type="text/javascript" src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script> --> <script type="text/javascript" src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false"></script> <script&g

Üzleti logika építés elve

A hagyományos üzleti logika elve a sok feltétel vizsgálat, kiértékelési algoritmus elágazásai  (IF-ágak), súlytényezők egyéb művelet elemek együttese határozza meg a beavatkozási értéket (megadja a probléma megoldás lehetőségét) A beavatkozási érték és a beavatkozási művelet elvégzi a várt tevékenységet (megoldja a problémát).. A modern üzleti logika már inkább osztályozás, regresszió, korreláció vizsgálatok, döntési fák használata és tanulási algoritmusokkal építkezik. Nézzük meg mik is ezek: Egy döntési fa (decision tree) bemenetként egy attribútumokkal (attributes) leírt objektumot vagy szituációt kap, és egy „döntést” ad vissza eredményként – a bemenetre adott válasz jósolt értékét. A bemeneti attribútumok lehetnek diszkrétek vagy folytonosak. A kimeneti érték szintén lehet diszkrét vagy folytonos; egy diszkrét értékkészletű függvény tanulását osztályozás (classification) tanulásnak, míg a folytonos függvény tanulását regressziónak (regression) nevezzük. 

A modern vállalati szervezet jellemzői

1. Egyértelműen a szervezeti célra kell összpontosítani Az 1990-es években a vállalatok 'jobban összpontosítóvá' válnak. Az új szervezeti struktúrák kialakításakor tipikusan a szervezetek feladatainak világos meghatározásából indulnak ki (’küldetésükre’ összpontosítanak), és a szervezetet a feladatoknak megfelelően alakítják. Párhuzamosan kis, független szervezeti egységekre oszlanak, alvállalkozókkal szerződnek, és számos különböző szövetséget kötnek.(Felismerték ugyanis, hogy a versenyelőnyök forrása abban rejlik, hogy a vállalat képes-e fő tevékenységének, speciálisan kiválasztott piaci területeken való, sikeres alkalmazására.) 2. A szervezetnek tekintetbe kell vennie a vállalat fő folyamatait A modern szervezeti tervezésben nem elég csak a szervezeti célra, hanem a vállalat fő folyamataira is kell koncentrálni. A fő folyamat az események olyan sorozata, amely a fogyasztó kiszolgálásában, vagy a vállalat nyereségességében a kívánatos eredményt hozza. A fő folyamato

Menedzsment elvek

Célmegegyezésen alapuló vezetés (Management by Objectives) Az MbO, amit Megegyezéses eredménycélokkal történő vezetésnek (MEV) is neveznek, a célkitűzés vezetői funkciót helyezi előtérbe. Az elöljárók, az alárendelt vezetők, illetve a munkatársak külön-külön meghatározzák saját részcéljukat. Ezután közösen egyeztetik őket (mindenki a közvetlen felettesével) és megállapodnak azok kötelező érvényéről a munkafeladatokra és a munkamenetre vonatkozóan. Különösen a teljesítményértékelés és –elbírálás, valamint az irreális célok revíziója szempontjából fontos ez az eredeti közös célmegegyezés. E vezetési koncepció (modell) fő jellemzője tehát az, hogy a vállalat munkatársai olyan célok megvalósításán munkálkodnak, amelyeknek a kidolgozásában maguk is részt vettek. Delegáláson alapuló vezetés (Management by Delegation) Az MbD - elvet feladatátvitelen (delegálás) alapuló vezetésnek is nevezik. Ez az elv azt hangsúlyozza, hogy milyen nagymértékben mentesíthető a vezető a személyes befo

Munkahelyi szervezet : z elmélet

William Ouchi és a Z - elmélet A szervezeti kultúrán keresztüli megközelítés egyik kiemelhető felfogása William Ouchi nevéhez fűződik. Ouchi az 1980-as évek elején kezdte népszerűsíteni saját kutatása eredményeit, amelyeket az ún. „Z” elméletében foglalt össze. Kutatásában a „nyugati” (amerikai) és a japán menedzsmentmódszerek és –gyakorlat különbségeit vizsgálta. Megfigyelései alapján olyan rugalmas vezetési magatartást javasol a sikerre és a versenyképesség megőrzésére „éhes” menedzsment számára, amely hatékonyan egyesíti a japán és az amerikai „vezetési modell” erősségeit, de emellett nem feltétlenül a profitmaximumot, hanem a társadalmi célkitűzések megvalósítását tartja elsődleges célnak. A „Z” elmélet hangsúlyozott elemei: -         hosszabb távú (tartós) foglalkoztatás és gondoskodás az alkalmazottakról, -         a személyzetfejlesztés rotációs („többszakmás” előmeneteli) rendszerének alkalmazása a káderfejlesztésben, minősítésen alapuló lassúbb előléptetés,

Munkahelyi szervezet : x y elmélet

Douglas McGregor az, aki két alternatív útját írta le annak, ahogyan a vezető értelmezheti a munkavégző embert a szervezeten belül, és megállapítja, hogy a vezető viselkedését nagyban befolyásolni fogja az, miként vélekedik az emberi természetekről. "X" és "Y" elméletében tulajdonképpen a hagyományos és a Human Relations 'vezetési modell' alapjellemzőit, a két modell munkavégző emberrel kapcsolatos feltételezéseit hasonlítja össze. X-elmélet : -az ember eredendően lusta, ösztönözni kell, s a pénz az egyetlen eszköz, amivel motiválni lehet -ezért a legtöbb embert kényszeríteni, ellenőrizni, irányítani és büntetéssel fenyegetni kell azért, hogy erőfeszítést tegyen a szervezet céljai érdekében -Az átlagember szereti, ha irányítják, igyekszik elhárítani a felelősséget, kicsi az ambíciója     => magas szervezeti struktúra  A szintek száma a hatókör növekedésével csökken, a létszám növekedésével nő.  A bürokratikus modellt a magas struktúra jel