Ugrás a fő tartalomra

Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: február, 2022

Adatbázisból készült riportok diagram készítése pythonnal

 A riportoknál a körítés is fontos. Szépen formázott excel aktualizált diagrammal már szinte elvárás. Hogyan is fogjunk hozzá pythonban? Kódminta : ## diagram import cx_Oracle import pandas as pd import datetime us_nev = 'klajos' us_jsz = 'Ljs' us_db  = 'aix' dt = datetime.datetime.now() - datetime.timedelta(days=1)  ## tegnapi nap datum  = '{:%Y-%m-%d}'.format(dt) conn = cx_Oracle.connect(us_nev ,us_jsz, us_db) ### Excel filebe mentes # Excel írható objektum létrehozása (név tartalmazza a futás dátumot) writer = pd.ExcelWriter(r'c:\Users\kl\Documents\xls\kiv_xml_riport_'+datum+'_kesz.xlsx') #------------------- riport eredmény lekérdezése és excel mumklaba helyezés kezdet #--- riport1 sql_com = """ select to_char(END_DATE,'YYYYMMDD') as END_DATE,  count(distinct XML_FILENAME) as XML_DB, count( distinct INTERNAL_KEY) as szl_db1, count(0) as SZL_DB0  from DB_STMT_STAT where END_DATE >=  sysdate - 100  group by END

oracle varchar mezőben rtf tartalom

 Az alkalmazás felületéről bevitt formázott szöveg szinte olvashatatlan, csak a megfelelő alkalmazás ablakból értelmezhető. Ha megfelelő eljárással a felesleges vezérlőkaraktereket lecseréljük a szöveg egyszerű sqldeveloperből is olvashatóvá válik. Megvalósításhoz érdemes egy tárolt eljárást/funkciót létrehozni és ezt a select parancsban meghívni. Az eredmény lenyűgöző lesz. Eljárás: CREATE OR REPLACE FUNCTION Rtf2Txt (     pRtf varchar2 ) return nvarchar2 is /* Converts RTF text to TXT format by removing headers, commands, and formatting */ vPos1 int; vPos2 int; vPos3 int; vPos4 int; vTmp int; vText varchar2(4000); begin vText := pRtf; if vText is null then     return vText; end if;   -- Remove outer { and } pair vPos1 := instr(vText, '{', +1);  -- The first { vPos2 := instr(vText, '}', -1);  -- The last } if vPos1 > 0 and vPos2 > 0 then     vText := substr(vText, vPos1 +1, vPos2 - vPos1 -1); end if;   -- Remove inner { and } pairs while 1 = 1 loop     vPos2 := i

Python excel diagram létrehozása

  Az adatelemzéseknél az excell kimenet a preferált. Itt már az is szempont, hogy a megfelelően formázott táblázatos eredmények mellé a diagramok is odakerüljenek. Ezt lehet python csomagból létrehozás vagy az excel funkcionalitásból generálás is. Ekkor nem kell külön egyéb csomag, csak a külső meghívás paraméterezésének  ismerete kell és a pandas csomag Több módszer is lehet tehát most csak az alábbi kettőt emelem ki: Pandas és matplotlib csomaggal diagram generálás és képfile be mentés majd excelbe töltés Pandas csomaggal excel diagram generálás Excel és pandas objektumok pandas            Excel DataFrame   worksheet Series             column Index             row headings row                row NaN               empty cell Az excelből generált eset rugalmasabb mivel ilyenkor a formázási lehetőség teljes tárháza rendelkezésre áll: Hogyan néz ki egy ilyen kód: ## Diagram generállás közvetlenül excelből import pandas as pd import numpy as np ## adat generálás data = pd.DataFrame(     {