Bejegyzések

Python SqLite Pyqt5

Kép
  Alkalmazás GUI (grafikus felhasználói interfész) generáló modul fejlett alkalmazás létrehozási funkciókkal. Installálása: pip install PyQt5 Alábbi komponensei vannak: QtCore − Core non-GUI classes used by other modules QtGui − Graphical user interface components QtMultimedia − Classes for low-level multimedia programming QtNetwork − Classes for network programming QtOpenGL − OpenGL support classes QtScript − Classes for evaluating Qt Scripts QtSql − Classes for database integration using SQL QtSvg − Classes for displaying the contents of SVG files QtWebKit − Classes for rendering and editing HTML QtXml − Classes for handling XML QtWidgets − Classes for creating classic desktop-style UIs QtDesigner − Classes for extending Qt Designer Egy minimalista képernyő létrehozása from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget, QPushButton, QVBoxLayout ''' PyQt5 minta    [Klajosw] két gombos kezdő képernyő ''' app = QApplication([]) window = QWidget() window.setWin

Groovy beviteli ablak

Kép
  Hogyan kezdjünk hozzá? Legyen felületünk és eseményünk Pár minta program sor import javax.swing.* import java.awt.* import java.awt.event.* frame = new JFrame(size: [300, 300], layout: new FlowLayout(), defaultCloseOperation: javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE) button = new JButton("KL GOMB minta") positionLabel = new JLabel("") msgLabel = new JLabel("") frame.contentPane.add button frame.contentPane.add positionLabel frame.contentPane.add msgLabel button.addActionListener( { JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Rám klikkeltél!") } as ActionListener ) displayMouseLocation = { positionLabel.setText("$it.x, $it.y") } frame.addMouseListener(displayMouseLocation as MouseListener) frame.addMouseMotionListener(displayMouseLocation as MouseMotionListener) handleFocus = [ focusGained : { msgLabel.setText("Jó látni!") }, focusLost : { msgLabel.setText("Gyere vissza!") } ] button.addFocusListener(handleFocus as Focus

SqlDeveloper debug (hibakeresés)

Kép
SQL -en túl van a Pl-Sql melyet nem csak megírni kell, hanem tesztelni is kell és hibakeresési tevékenységet is igényel(-het). A hibakereséshez jog is kell:  - DEBUG CONNECT SESSION  - DEBUG ANY PROCEDURE USE DBMS_DEBUG beállítás  Lépések - Kikeressük a sémából az szükséges procedúrát, függvényt, triggert - Megnyitjuk az adott procedúrát, függvényt, triggert (egyszer rákattintunk) - Begin-End közötti sorokban teszünk egy Breakpoint -ot - Az adott procedúrát, függvényt, triggert kompiláljuk debugra ( Compile for Debug ) - A katicabogár ikonra rákattintva megadjuk az adott procedúra, függvény, trigger paramétereit (ha szükséges azokat megadni), majd az OK gombra rányomva elindítjuk a debugolást. Fontos megjegyzés:  A debug során a sémánk nem fog módosulni! A megjelenített Debug PL/SQL ablakban ha lejjebb görgetünk akkor látni fogjuk, hogy a PL/SQL blokk végén van egy rollback utasítás, ami gondoskodni fog arról, hogy a sémánkban valóban ne történjék változás. A fenti két navigálási menün

Sankey diagram pythonnal

Kép
Sankey diagram  A diagramok egyik kedvence, amely lehet bármilyen anyag/információ, vagy bármiféle tárgy vagy közeg áramlását úgy akarjuk ábrázolni úgy, hogy az egymásból történő következések, és az egymáshoz viszonyított arányok és eloszlások egyértelműek legyenek. Az ábrán a két különálló elemet csomópontoknak nevezzük, és kapcsolatoknak a két különféle elem között összeköttetést ezt hivatkozásnak is nevezünk.  Alapvetően a Matplotlib és Plotly csomagok használata szükséges import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from matplotlib.sankey import Sankey fig = plt.figure(figsize = (15,8)) ax = fig.add_subplot(1, 1, 1, xticks=[], yticks=[],                      title="Sankey5") #sankey = Sankey(ax=ax, unit=None) sankey = Sankey(ax=ax, scale=2, offset=1, unit='%') sankey.add(flows=[1.0, -0.3, -0.1, -0.1, -0.5],      #      labels=['Lajos-1', 'Lajos-2', 'Lajos-3', 'Lajos-4', 'lajos-5'],            label='Lajos',    

Groovy alapok 3.

Kép
  Műveletek Futtatás script-ként groovy Main.groovy Fordítás Class-ba groovyc Main.groovy   Futtatás java Class-ként java -cp .;c:\Users\kecskemetil\Documents\prg\groovy-3.0.8\lib\* Main   Fordítás JAR-ba jar cvf myclasses.jar -C classes   Groovy konzol használata Szerkesztés és futtatás Minta XML (file)   def ErsteBankStatements = new XmlSlurper().parse(new File('c://Temp//kl//ebhtsym3//utl_file_ebhtsym3_20220103//STTD_20220103_001ZIR_EM_EHEH_1_EBE_F_E.xml')) for (Setting in ErsteBankStatements.Setting) { println "${Setting.BANK_NAME} " } for (Statement in ErsteBankStatements.Statement) { println "${Statement.STMT_SEQ}  " }   for (Account in ErsteBankStatements.Statement.Account) { println " ${Account.ACCOUNT_NO} " }     Minta XML (stuktura)   def text = ''' <customers> <corporate>     <customer name="Lajos Kecskeméti" company="ERSTE" />     <customer name=