2020. november 16., hétfő

Adatelemzés alapjai (python)
Python elemzés első lépése / Python for Data Analysis first step## Python modulok betöltése / Import Python Libraries
%matplotlib inline

import numpy as np
import scipy as sp
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

Panda csomag részei

 • Series (1D tömb / 1d array)
 • DataFrame (2D tömb / 2d labeled array)
 • Panel (3D tömb / general 3d array)

Panda sorozatok / Pandas Series

A Pandas Series egydimenziós és címkével ellátott tömb, amely többnyire azonos típusú adatokat tartalmaz (egész számok, karakterláncok, lebegőpontos számok, Python-objektumok stb.). A tengely címkéket indexnek is nevezik.


# Panda sorozat létrehozása / creating Pandas series :
s1 = pd.Series( [-42,-1,1,7,42] )   ## homogén
s2 = pd.Series( [-3,-1,'Lajos',1,5] ) ## inhomogén / heterogeneous
print('S1\n',s1)
print('-----------')
print('S2\n',s2)
S1
 0  -42
1  -1
2   1
3   7
4  42
dtype: int64
-----------
S2
 0    -3
1    -1
2  Lajos
3    1
4    5
dtype: object
# Index használata / View index values
print('Nincs index : ', s1.index) ## nincs index

new_index =['a2', 'b2', 'c2', 'd2', 'e2'] 

# index beállítása / set the index 
s1.index=['a1', 'b1', 'c1', 'd1', 'e1'] 
s2.index = new_index 

print('Van index : ', s1.index)
Nincs index : RangeIndex(start=0, stop=5, step=1)
Van index : Index(['a1', 'b1', 'c1', 'd1', 'e1'], dtype='object')
# panda sorozat létrehozása index megadásával / Creating Pandas series with index:
s2 = pd.Series( np.random.randn(5), index=['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] )
print(s2)

print( 'v1 (index) :', s2['a'],' | v2 :', s2[0])
a  0.372578
b  1.062642
c  0.319626
d  -2.380873
e  -0.038077
dtype: float64
v1 : 0.37257833425649717 | v2 : 0.37257833425649717
# Index értékek / View index values
print(s2.index)
Index(['a', 'b', 'c', 'd', 'e'], dtype='object')

data = {'pi': 3.1415, 'e': 2.71828} # dictionary
print(data)
print('Könyvtár : ', data['pi'])

# Pand sorozat létrehozása könyvtárból / Create a Series from dictionary
s3 = pd.Series ( data )
print(s3)
print('Panda sorozat : ', s3['pi'])
{'pi': 3.1415, 'e': 2.71828}
Könyvtár : 3.1415
pi  3.14150
e   2.71828
dtype: float64
Panda sorozat : 3.1415

# Elemek átrendezése és bővítése / reordering the elements and insert
s4 = pd.Series ( data, index = ['e', 'pi', 'egyeb'])
print(s4)

## Ha nem kap értéket valami akkor használatos a panda sepciális jelzője
## NAN (non a number) - is used to specify a missing value in Pandas.
e    2.71828
pi    3.14150
egyeb    NaN
dtype: float64

## pozició hivatkozás (tulhivatkozást elbírja)
print(s1[:12])   # első tizenkét elem (de csak 4 van ténylegesen)/ First 12 elements

print('--------------')

print( s1[[2,1,0]]) # elemek konkrét sorrendjének megadása / Elements out of order
a1  -42
b1  -1
c1   1
d1   7
e1  42
dtype: int64
--------------
c1   1
b1  -1
a1  -42
dtype: int64

# nevezetes értékek megjelenítése ndarray szerint / Series can be used as ndarray:
print("Median:" , s4.median())
Median: 2.9298900000000003

Link : https://github.com/klajosw/python/blob/master/kl_py_adatelemzes_01.ipynb

Python adat megjelenítés

 Napoleon orosz háború megjelenítése

## Python modulok betöltése / Import Python Libraries
%matplotlib inline
import matplotlib.pyplot as plt
import networkx as nx


def minard_graph():
  
## forras adatok / Source data  
##-----------------  Napoleon serege és csatái
  data1 = """\
24.0,54.9,340000,A,1
24.5,55.0,340000,A,1
25.5,54.5,340000,A,1
26.0,54.7,320000,A,1
27.0,54.8,300000,A,1
28.0,54.9,280000,A,1
28.5,55.0,240000,A,1
29.0,55.1,210000,A,1
30.0,55.2,180000,A,1
30.3,55.3,175000,A,1
32.0,54.8,145000,A,1
33.2,54.9,140000,A,1
34.4,55.5,127100,A,1
35.5,55.4,100000,A,1
36.0,55.5,100000,A,1
37.6,55.8,100000,A,1
37.7,55.7,100000,R,1
37.5,55.7,98000,R,1
37.0,55.0,97000,R,1
36.8,55.0,96000,R,1
35.4,55.3,87000,R,1
34.3,55.2,55000,R,1
33.3,54.8,37000,R,1
32.0,54.6,24000,R,1
30.4,54.4,20000,R,1
29.2,54.3,20000,R,1
28.5,54.2,20000,R,1
28.3,54.3,20000,R,1
27.5,54.5,20000,R,1
26.8,54.3,12000,R,1
26.4,54.4,14000,R,1
25.0,54.4,8000,R,1
24.4,54.4,4000,R,1
24.2,54.4,4000,R,1
24.1,54.4,4000,R,1"""
##-----------------  Jérôme herceg serege és csatái
  data2 = """\
24.0,55.1,60000,A,2
24.5,55.2,60000,A,2
25.5,54.7,60000,A,2
26.6,55.7,40000,A,2
27.4,55.6,33000,A,2
28.7,55.5,33000,R,2
29.2,54.2,30000,R,2
28.5,54.1,30000,R,2
28.3,54.2,28000,R,2"""
##------------------ Davout marsall serege és csatái
  data3 = """\
24.0,55.2,22000,A,3
24.5,55.3,22000,A,3
24.6,55.8,6000,A,3
24.6,55.8,6000,R,3
24.2,54.4,6000,R,3
24.1,54.4,6000,R,3"""
  
## ---------------- városok  
  cities = """\
24.0,55.0,Kowno
25.3,54.7,Wilna
26.4,54.4,Smorgoni
26.8,54.3,Moiodexno
27.7,55.2,Gloubokoe
27.6,53.9,Minsk
28.5,54.3,Studienska
28.7,55.5,Polotzk
29.2,54.4,Bobr
30.2,55.3,Witebsk
30.4,54.5,Orscha
30.4,53.9,Mohilow
32.0,54.8,Smolensk
33.2,54.9,Dorogobouge
34.3,55.2,Wixma
34.4,55.5,Chjat
36.0,55.5,Mojaisk
37.6,55.8,Moscou
36.6,55.3,Tarantino
36.5,55.0,Malo-Jarosewii"""
  
## ---------------------- Hőmérséklet
  teperatures  ='''\  
37.6  0  6 Oct 18 
36.0  0  6 Oct 24
33.2  -9  16 Nov 9
32.0 -21  5 Nov 14
29.2 -11  10     
28.5 -20  4 Nov 28
27.2 -24  3 Dec 1
26.7 -30  5 Dec 6
25.3 -26  1 Dec 7'''  
  
## Hőmérséklet betöltés / Teperatures loading
  c = {}
  for line in cities.split('\n'):
    x, y, name = line.split(',')
    c[name] = (float(x), float(y))  
  
## Városok betöltése / Cities load
  c = {}
  for line in cities.split('\n'):
    x, y, name = line.split(',')
    c[name] = (float(x), float(y))
    
## Csaták helye és létszám betöltése / Location pos and size loading
  g = []
  for data in [data1, data2, data3]:
    G = nx.Graph()
    i = 0
    G.pos = {} # helyszinek / location
    G.pop = {} # létszámok / size
    last = None
    for line in data.split('\n'):
      x, y, p, r, n = line.split(',')
      G.pos[i] = (float(x), float(y))
      G.pop[i] = int(p)
      if last is None:
        last = i
      else:
        G.add_edge(i, last, **{r: int(n)})
        last = i
      i = i + 1
    g.append(G)

  return g, c


### Fő program folyamat / Main program session
if 1 == 1 :
  
  (g, city) = minard_graph()

  plt.figure(1, figsize=(14, 7))
  plt.clf()
  colors = ['r', 'g', 'b']
  for G in g:
    c = colors.pop(0)
    node_size = [int(G.pop[n] / 100.0) for n in G]                 ## kör méretezés
    nx.draw_networkx_edges(G, G.pos, edge_color=c, width=4, alpha=0.5)       ## él rajzolás
    nx.draw_networkx_nodes(G, G.pos, node_size=node_size, node_color=c, alpha=0.5) ## kör nagysága
    nx.draw_networkx_nodes(G, G.pos, node_size=5, node_color='k')          ## kör középpont

  for c in city:
    x, y = city[c]
    plt.text(x, y + 0.1, c)                             ## városok
  plt.show()
  
## vége / end
Link:  https://github.com/klajosw/python/blob/master/kl_py_graph_napoleon.ipynb