Ugrás a fő tartalomra

Bejegyzések

DALL-E grnrrálási beállítások

  1. Art Styles Impressionism: Soft brush strokes, focus on light and its changing qualities. Surrealism: Dream-like scenes with illogical, fantastical arrangements. Cubism: Abstracted forms, viewed from multiple angles simultaneously. Art Nouveau: Elegant, flowing lines, often inspired by natural forms. Expressionism: Distorted reality to evoke moods or ideas. Minimalism: Simple, pared-down design elements. Abstract Art: Non-representational, focuses on colors and shapes. Gothic: Medieval inspired, often with religious or moral themes. Baroque: Grandeur, drama, and rich, deep color. Futurism: Emphasizes speed, technology, and dynamic motion. Pop Art: Bright, bold colors, inspired by popular culture. Neo-impressionism: Pointillism technique, small distinct dots of color. Fauvism: Wild, often unnatural colors. Dadaism: Absurdity, irony, and non-traditional media. Art Deco: Symmetrical, geometric patterns, often glamorous. Rococo: Ornate, light, and playful decoration. Constructivism: Ab

Sololearn és Udemy tanfolyamok

  Elvégeztem két Sololerning tanfolyamot Angular Adat programozás Elvégeztem pár AI és chatGPT Udemy tanfolyamot ChatGPT Masterclass - The Ultimate Guide https://udemy-certificate.s3.amazonaws.com/image/UC-f0b70551-8e55-469e-aa33-3b63bcff5e3f.jpg ChatGPT Masters: Generative AI, Prompt Engineering, Chat GPT https://udemy-certificate.s3.amazonaws.com/image/UC-908ede20-d8b7-466a-862a-7556855ca409.jpg Executive Briefing: Artificial Intelligence (AI) + ChatGPT https://udemy-certificate.s3.amazonaws.com/image/UC-c14140ab-b34e-45da-a2c0-f331fa908a8b.jpg AI Chatbots Development Exploring Generative AI with ChatGPT https://udemy-certificate.s3.amazonaws.com/image/UC-86b801b7-f5c3-4cb9-9240-478c11960326.jpg ChatGPT Accelerated Python: Complete Python Guide 2024 https://udemy-certificate.s3.amazonaws.com/image/UC-3689eb21-74e7-42b6-8dd3-941495542a63.jpg ChatGPT Masterclass - Build Solutions and Apps with ChatGPT https://udemy-certificate.s3.amazonaws.com/image/UC-c4148750-ccde-41f6-8ac8-

Adattárház (adatbázis) tervezés szintjei

  • A követelményspecifikáció az adattárház felépítésének kezdeti lépése, amely során információkat gyűjtünk a felhasználók adatbázisrendszerrel kapcsolatos igényeiről. A követelmények meghatározásához számos megközelítés áll rendelkezésre, mind a tudományos körök, mind a gyakorlati szakemberek részéről. Ezek a technikák segítik a szükséges és kívánatos rendszer tulajdonságok azonosítását a leendő felhasználókból, valamint elősegítik a követelmények homogenizálását és prioritások meghatározását. • A konceptuális tervezés során az adatbázist a felhasználók számára érthető és használható formában jelenítjük meg, olyan szinten, amely nem tartalmaz megvalósítási szempontokat. Ennek érdekében koncepcionális modellek alkalmazásával azonosítjuk az alkalmazás releváns fogalmait. Az entitás-kapcsolat modell az egyik legelterjedtebb fogalmi modell az adatbázis-alkalmazások tervezésében. Alternatívaként az objektum-orientált modellezési technikák is alkalmazhatók, például az UML (Unified Modeli

Adatpiac hagyományos fogalmai

Dimenziós modell   Az adattárházban az adatkocka az egyik alapvető fogalom, amely a többdimenziós adatmodell elrendezését szolgálja. Az adatkockák általában tényeket, dimenziókat, mértékeket és hierarchiákat tartalmaznak, és segítenek az analitikus lekérdezések és jelentések hatékony kezelésében. Tények (Facts): A tények az adatkockákban található alapvető numerikus adatok, amelyek az üzleti folyamatokra vonatkoznak. Például, a pénzügyi adattárházban a tény lehet az eladások összege vagy az eladott termékek mennyisége. Dimenziók (Dimensions): A dimenziók az adatkocka strukturális elemei, amelyek csoportosítják és kategorizálják a tényeket. Például, egy idő dimenzió csoportosíthatja az eladásokat hónapok vagy évek szerint. Egy másik dimenzió lehet a termékek kategóriája. Mértékek (Measures): A mértékek az adatkocka numerikus értékei, amelyeket elemzésre és aggregációra használnak. Például, az eladások összege vagy a bevétel egy mérték lehet. A mértékek segítenek az üzleti teljesítmény é

Adatbázisok fejlődése, adatnövekedések feldolgozhatóságának lehetőségei

Az adatbázisok fejlődése és a növekvő adatigények hatására új architektúrák és technológiák jelennek meg. Ezek az új irányzatok magukban foglalják az elosztott tárolást és feldolgozást, a NoSQL adatbázisrendszereket, az oszloptároló adatbázisrendszereket, valamint a memórián belüli adatbázisrendszereket. A következőkben részletesen kifejtem ezeket az új adatbázis-architektúrákat: Elosztott tárolás és feldolgozás: Elosztott tárolás: Az elosztott adatbázisokban az adatok fizikailag különböző helyeken tárolódnak, és a rendszer több számítógépen vagy szerveren fut. Ez lehetővé teszi az adatok redundáns tárolását és az adatbázis rendelkezésre állásának javítását. Elosztott feldolgozás: Az adatok feldolgozása szintén elosztott módon történik, ahol a különböző részeket különálló szerverek vagy csomópontok dolgozzák fel. Ez növeli a feldolgozási sebességet és skálázhatóságot. NoSQL adatbázisrendszerek: A NoSQL (Not Only SQL) adatbázisrendszerek különböző adatmodelljeikkel és architektúráikkal

Speciális adatelemzési koncepciók, fogalmak

A szemantikus web olyan fejlett webes környezetet ír le, ahol a webes tartalmakat gépi feldolgozható módon adják meg és értelmezik, lehetővé téve a számítógépek számára, hogy jobban megértsék és kezeljék az információkat. Az alapvető célja a webtartalom jelentésének javítása és a gépek számára érthetővé tétele.  Kifejező adatmodell: A szemantikus web egy kifejező adatmodellt alkalmaz, amely lehetővé teszi a tartalom strukturált és jelentéses kifejezését. Az RDF (Resource Description Framework) és az OWL (Web Ontology Language) ilyen típusú nyelvek, amelyek segítik az adatokat értelmezhető kapcsolatokkal és jelentésekkel rendelkező formában való reprezentálását. Egyedek és kapcsolatok: Az adatokat úgy strukturálják, hogy egyedek és azok közötti kapcsolatok formájában jelenjenek meg. Ezek az egyedek és kapcsolatok segítik a gépek számára a tartalom jelentésének pontosabb megértését. Például, az RDF segítségével egy entitás és a hozzá tartozó tulajdonságok (attribútumok) egyértelműen defi

DAX ás MDX összehasonlítás

  A DAX (Data Analysis Expressions) és az MDX (Multidimensional Expressions) két különböző lekérdezőnyelv, amelyek a Microsoft technológiában alkalmazhatók, különösen az Analysis Services szolgáltatásokban. Az összehasonlításukat tudományos szinten értékelve, néhány kulcsfontosságú jellemzőt lehet kiemelni mindkét nyelv esetében, majd egy táblázatban össze lehet foglalni ezeket. DAX (Data Analysis Expressions): Felhasználás: DAX elsősorban az Excel Power Pivot, Power BI és az Analysis Services szolgáltatásokban használható, ahol a táblázatos adatmodellezés a fő szempont. Adatmodell: DAX erősen kapcsolódik a táblázatok és relációs adatmodellhez. A relációs adatmodellezési paradigmát alkalmazza. Kifejezések: DAX kifejezései hasonlítanak az Excel függvényekre, és lehetőséget adnak az összetett adatmanipulációra, számításokra. Lehetőségek: DAX támogatja az időszakok, szűrők, összefoglalók, és egyéb analitikai funkciókat a táblázatos adatmodellekhez. MDX (Multidimensional Expressions): Felh