Bejegyzések

Oracle adatbázis használata python-ből

Kép
  Minta: import cx_Oracle import pandas as pd import datetime   ## Mai dátum string kinyerése dt = datetime.datetime.now() print(dt) dts = '{:%Y%m%d}'.format(dt)   dsn_tns = cx_Oracle.makedsn( ' aixt.hu ' , '199593', service_name='E0') con = cx_Oracle.connect(user=r'H91', password='LJk', dsn=dsn_tns)   ## -------1. riport. sql_com = """ ----- havi zárások alakulása select   end_date, cl_type, cl_start, cl_end, round((cl_end - cl_start)*24,2) as zaras_ora, round((PRELOAD_END - PRELOAD_START)*24,2) as pl_fut_ora, round((LOAD_END – LOAD_START)*24,2) as lo_S1_fut_ora from h_k.kiv_status where end_date >= date'2021-01-01' and cl_type = 1 --- 0 : napi zárások / 1:  havi zárások order by 1 desc  --- / 1710  Rows  / toltés státusz    """   ### SQL futtatása és eredmény pandas dataframe-be df_ora = pd.read_sql(sql_com, con)     ### Excel filebe mentes # Excel írható objektum létrehozása # writer = pd.ExcelW

CSV- ből XML generálás pythonnal

Kép
  A pandas csomagot használjuk a csv file értelmezésre. Az első sor a fejléc sor lesz. A használt mezőneveknél vigyázunk a foglalt szavakra (pl. name). XML generálásnál összerakjuk a szerkezetet és join (összefűzessél) egyesítjük a sorokat. ## csv to xml (python) import pandas as pd csv_file = r 'c:\Users\User\Documents\kl\mintak\xml\minta.csv' minta = ''' name2|phone|country|date|email Sita|3290349906|India|2019-03-02 11:16:07|sita@example.com Sam|9059098968|America|2019-06-01 10:06:07|sam@example.com Sammy|6750390948|Africa|2019-04-05 16:30:07|sammy@example.com Akaya|6750390948|Afganistan|2019-04-05 16:30:07|akaya@example.com Linda|6750390948|Africa|2019-04-05 16:30:07|linda@example.com ÖÜÓőúűáé|6750390900|Europa-Magyarország|2019-04-05 16:30:07|klaj@gmail.com ''' df = pd . read_csv ( csv_file , sep = '|' , encoding = 'utf8' ) def convert_row ( row ): return """<name=" %s ">

Adatkezelés fogalmai

Kép
   Adatfüggetlenség   – a táblák logikai és fizikai szerkezetének megváltoztatásának olyan végzése, hogy a táblát feldolgozó alkalmazást ne kelljen módosítani. Fizikai adatfüggetlenség   –  azt jelenti, hogy a fizikai sémának a változása nincs hatással a felette lévő szintekre. Így a belső szinten történő változások végrehajthatók anélkül, hogy módosítani kellene a logikai sémát. Logikai adatfüggetlenség .    A felhasználó hozzáadhat új nézetet a rendszerhez anélkül, hogy ez változtatást igényelne a logikai sémában.      Adatbázis-műveletek Azt a nyelvet, amelynek segítségével az adatbázis adminisztrátorok az új adatbázisok sémáját definiálhatják,  adatdefiníciós nyelv nek (DDL=Data Definition Language)    nevezzük.  Műveletek az adatokkal az  adatmanipulációs nyelv nek (DML=Data Manipulation Language)   parancsai (utasításai) által történik.  A   lekérdező nyelv nek (QL=Query Language)   általában kevésbé bonyolultak, mint egy általános célú programozási nyelv. Legtöbb esetben nem tar

SQLPlus használata

Az SQL*Plus használata ·          SQL*Plus parancsokat ·          SQL parancsokat ·          PL/SQL blokkokat Az SQL*Plus indítása (belépés):  Sqlplus  név/jelszó. Az SQL indítása után a parancssorban megjelenik a  prompt  (’SQL>’ formában), SQL> és utána be lehet vinni a parancsokat. A parancs végét a ’ ;’  karakterrel jelöljük. A parancs végrehajtása után újból megjelenik az   SQL>   prompt . A  parancssor   – olyan sor a képernyőn, ahová egy parancsot írhatunk. Az     SQL> HELP  <parancs>  --  megadja a parancs struktúráját, paramétereit. Az utolsó bevitt parancs a   SQL-pufferben   tárolódik. Az SQL-puffer tartalmával a következő műveleteket lehet végrehajtani:   Parancs A parancs rövid változata Leírás APPEND  szöveg A  szöveg Szöveget bevinni a puffer végére CHANGE / szöveg C / szöveg Törli a szöveget a puffer utolsó sorából CLEAR BUFFER C BUFF Törli a SQL-puffert DEL n - Törli a puffer  n -ik sorát INPUT I Bevinni egy sor tartalmát a pufferbe INPUT szöveg I szö

Excel makro 2021_02

Kép
 WEB tartalom táblázatrész átvétele excel táblázattá WEB táblázatok adatainak feldolgozása történhet excellel is. Ilyenkor általában a macro felvételt érdemes bekapcsolni, hogy a későbbi automatizmusokhoz legyen alapunk a finomításokhoz. Adatok menű területről  WEBlapról műveletet kel elindítani.  Meg kel adni a WEB címet: https://www.erstemarket.hu/termekek Táblázat megjelenítése WEB böngészőben: Táblázat megjelenése excelben: Beállítások excelben: A felvett makró minta Sub reszvenylista()     ActiveWorkbook.Queries.Add Name:="Table 3", Formula:= _         "let" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "    Forrás = Web.Page(Web.Contents(""https://www.erstemarket.hu/termekek""))," & Chr(13) & "" & Chr(10) & "    Data2 = Forrás{2}[Data]," & Chr(13) & "" & Chr(10) & "    #""Típus módosítva"" = Table.TransformColumnTypes(Data2,{{""

Excel makró 2021-01

Kép
Hívatkozások: munkafüzet (workbook:   munkalapok gyűjteménye) munkalap (worksheet:    számolótábla)  oszlop (column),  sor (row)  cella :      (alapelem) egy adat, képlet, utasítás Hivatkozás tipusok  - Az A1 stílusú hivatkozás: a cellatartományt egy sztringben megadott kifejezéssel hivatkozzuk.  Range(”A1”), Range(”c2”), Range(”A2:B3”), Range(”A:A”), Range(”1:1”), Range(”A1:A5,C1:C5”), Range(”A:A,C:D”).  Application.ReferenceStyle = xlA1  - Az R1C1 stílusú hivatkozás: a cellatartományt a sor- és oszlopindexek segítségével hivatkozzuk. Pl. Cells(1,1), Cells(2,3), Range(Cells(2,1), Cells(3,2)), Columns(1), Rows(1).  Application.ReferenceStyle = xlR1C1  cellák címzése S3O2 vagy $B$3         //  abszolút címzés S[2]O[-1] vagy B3     //  relatív címzés Excel állományok közötti át hivatkozás: 'útvonal[munkafüzet]'munkalap!cella Workbooks(1).Worksheets(1).Cells(1,1)) Workbooks(”Munkafüzet1.xlsm”).Worksheets(”Munka1”).Cells(1,1)). Tartomány cella1:cella2 vagy cella1..cella2 Az Excelbe