Ugrás a fő tartalomra

Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: szeptember, 2016

Excel minta függvények

Kis összefoglaló táblázat a fontosabbnak ítéltekről:  A függvény neve Függvény típusa A függvény jelentése   A függvény használata ABS matematikai abszolút értéket számol ABS (4,632) = 4,632 ABS (-4,632) = 4,632 CSONK matematikai megadott tizedes jegyeket elhagyja CSONK (4,849 ; 2) = 4,84 CSONK (-15,671) = -15 GYÖK matematikai nem negatív értékből gyököt von GYÖK (25) = 5 GYÖK (-25) = #SZÁM! (hiba!) HATVÁNY matematikai hatványértéket számol HATVÁNY (4;2) = 16 HATVÁNY (-2;3) = -8 INT matematikai lefelé kerekít a legközelebbi egészre INT (5,832) = 5 INT (-5,832) = -6 KEREK matematikai megadott tizedes jegyekre kerekít KEREK (5,876 ; 2) = 5,88 KEREK (-5,876 ; 2) = -5,88 MARADÉK matematikai osztás utáni maradékot számol MARADÉK (10 ; 3) = 1 MARADÉK (-10; -3) = -1 RÓMAI matematikai arab számot (>0) rómaivá alakít RÓMAI (123) = “CXXIII” RÓMAI (-59) = #ÉRTÉK! SZORZAT matematikai paramétereinek szorzatát adja meg SZORZAT (2 ; 3 ; 5) = 30 SZORZAT (-3 ; 4) = -12 SZUM matematikai

Eclipse alapok

Az Eclipse platform Az Eclipse nyílt és integrált fejlesztőrendszer. A nyíltság azt jelenti, hogy interfészek jól definiáltak, bárki számára elérhetők, melynek következménye, hogy a rendszer könnyen bővíthető, és nem kötődik kizárólag egy szállító termékeihez. Bár nem követelmény, általában platform- és ideális esetben programozási nyelv-független egy ilyen rendszer. Az integráltság jelentése pedig, hogy az eszközöket (általában egy szállító eszközeit) közös keretben fogja össze, ami kényelmessé és hatékonnyá teszi a fejlesztést. A két tulajdonság egyesítését a bővítmények (plug-in) technológiája teszi lehetővé. A bővítmények kapcsolódási pontjait – melyek lehetővé teszik a bővítmények platformhoz és egymáshoz való kapcsolódását – pontosan rögzítik, elérve ezáltal a nyíltságot, továbbá a bővítmények egymás funkcionalitását bővítik ki, lehetővé téve az integráltságot is. Integrált, de nem nyílt fejlesztőrendszer pl. a Microsoft Visual Studio .NET eszköze, a Borland eszköze

Vállalati informatikai rendszerek alapfogalmai

BI | Business intelligence  | Üzleti inteligencia Olyan célirányos riportkészítő szoftverek melyek vállalkozás különböző adatbázisaiból származó összes tényadatot összegyűjtik, megtisztítják, széles körű elemzési, dinamikus riportkészítési lehetőséget nyújtanak, úgy hogy Segítsék a vezetőket a jobb tervek készítésében, megfelelőbb döntések meghozatalában. Adat: Jelek sorozata (pl. bitek, betűk,/karakterek/), amelyek számítástechnikai eszközökkel feldolgozhatók és megjeleníthetők. Információ : Olyan adat, amely csökkenti a világról alkotott ismeretek bizonytalanságát. Tudás: Az információt aktív, cselekvéssé tudja alakítani. BSC | Balanced Scorecard | kiegyensúlyozott mutató számrendszer Olyan modell, ahol a stratégiai célokat hierarchiák mentén bontják le elemi, mérhető célokra. A vállalat egészében a szervezetet a humán és pénzügyi erőforrások optimalizálásával, a hosszú és a rövidtávú vállalati stratégiával összhangban közös célkitűzések és a tulajdonosi célok el

KNIME alapok 1

A KNIME (The Konstanz Information Miner) Olyan grafikus, jávás eszköz, amellyel teljes analízist végezhetünk: adat transzformáció, prediktív analitika, vizualizáció és jelentés készítés. Moduláris felépítésű és tartalmaz olyan funkciókat, mint megosztott tárház használat, felhasználói jogkörök kezelése, távoli kódfuttatás, időzített folyamatok. Ingyenesen elérhető Desktop verziója is meglehetősen jól használható és opensource mivolta miatt könnyű hozzá bővítményeket írni. Elérhetősége :  Link A Knime jelenleg (2013.11 hó) a 2.8 verziónál jár. A KNIME az ETL folyamatokat úgynevezett Workflow projektekbe szervezve kezeli: Minden folyamat speciális csomópontokból és ezen csomópontok közötti kapcsolatokból áll. Minden folyamatnak vannak kezdő és vég csomópontjai. A kezdő csomópontok általában adatokat olvasnak be, míg a folyamat végén levő csomópontok adatokat írnak vagy jelenítenek meg. A köztes csomópontok transzformálásra, adattisztításra, … használhatóak. Az adatok

Python nyelv alapjai 2

Szintaktikai szabályok: Parancs vége az új sor (  ezt LF, CRLF és CR is jelezheti, ez gond jelenthet a windows-linux kódhordozásnál) Strukturált program tömbök a fej utálni kettőspontot követő új sor behúzással szintezzük, amelynél az összetartozás szintje a behúzás mértékétől függ (behúzás történhet space vagy TAB karakterekkel, de mindig csak egyik)  Egy utasítás több sorban is lehet, ezt jelezheti egy nyitva maradt kerek, szögletes vagy kapcsos zárójel vagy egy jel a félbehagyott sor végén. Nagy és kisbetű különbözőnek számít az értelmezőjének. Értékadás egyenlőség jellel (ekkor jön létre a kapcsolat a változónév és értéke között, ekkor automatikus, dinamikus típus átadás is történik) Művelet végrehajtási (értelmezési) sorrend: Zárójelek Hatványozás Szorzás, osztás Összeadás, kivonás Azonos prioritású operátorok végrehajtása balról jobbra történik. Két érték felcserélése egy lépésben lehetséges >>> a, b = b, a Pytfon program működhet a parancsok konzolabl