2019. november 24., vasárnap

AI MI típusok és python modulok

AI típusok és Python modulok
Megerősítéses tanulás 

A megerősítéses tanulás a gépi tanulás fontos családtagja. Tanulási stílusa olyan, mint egy kicsi csecsemő. Mivel különös a körülötte lév környezetre, a környezetet folyamatosan érintkezve tanulja meg a környezetbõl, így ismeri a környezetet. Nagyon sok módja van, hogy megerősítse a tanulás, mint a Q-tanulás, Sarsa és így tovább, ez alapú vizuális szimuláció, számítógép megtanulja, hogyan kell nézni és értelmezni ezt.

 Evolúciós algoritmus 

Az evolúciós algoritmus a gépi tanulás egyik ága. Az egyik leghíresebb evolúciós algoritmus a genetikai algoritmus. Az evolúciós algoritmust Darwin evolúciós elmélete ihlette. Fő vezérlő elvek és használatuk fejlődése a szerint hogy: "A legmegfelelőbb túlélés, a kellemetlenségek kiküszöbölése" törekvéssel. Az evolúciós algoritmus fő szakaszai: Klasszikus genetikai algoritmus , NeuroEvolution, Evolúciós stratégia


 Neurális hálózat: TensorflowA Tensorflow, a Google csapat által kifejlesztett neurális hálózati modul, születése miatt sok figyelmet kapott, és néhány év alatt sok frissítés történt. Ennek használatba vétele a Tensorflow infrastruktúrájával megismerkedéssel kezdődik. Az analógia miatt taníthatja az első ideghálózat felépítését. Nagyon jól modellezhető a Tensorflow használatával konvolúciós neurális hálózat CNN felépítésére a képek azonosítására. Ebben érdemes létrehozni az RNN ciklikus neurális hálózatot az állandóan változó helyzet előrejelzésére.


 Neurális hálózat: PyTorch

A PyTorch fejlesztési / felhasználási csapata, beleértve a Facebook-ot, az NVIDIA-t, a Twitter-t, és egyéb nagy márkák, és a Tensorflow egyik legnagyobb versenytársának tekinthető. A PyTorch egyszerű és könnyen használható,  azonban minden családnak megvannak a maga előnyei és hátrányai. Neurális hálózat: Theano

Theano hasonló a Tensorflow-hoz, sőt azt is mondhatjuk, hogy Theano a Tensorflow elnöke, azonban mivel tudományos környezetben született, a kutatók többsége használta. A Tensorflow-hoz képest ez is tökéletes. A neurális hálózati modul és az integrált Windows kompatibilitás, tehát a Theano is a legjobb választás a tanuláshoz. Neurális hálózat: Keras

A Keras egy fejlettebb neurális hálózati modul, amely a Tensorflow-ra és a Theano-ra épül, tehát kompatibilis a Windows, a Linux és a MacOS rendszerekkel, és a Keras használata neurális hálózatok létrehozásához könnyebb, mint a Tensorflow és a Theano, mert sokat optimalizált. Általában ha igény a grafikon gyors és egyszerűség, akkor a keras használata helyes. Minden ideghálózati forma kialakítható benne. Használata könnyebbséget jelent  azoknak a használata akik már rendelkeznek tapasztalatokkal a Theano vagy a Tensorflow alkalmazásban. Gépi tanulás Általános: SciKit-Learn

A SciKit-Learn, más néven sklearn, egyik kiváló komponens a sok gépi tanulási modul közül, mivel túl sok gépi tanulási módszert hoz össze, mint például a különféle felügyelt tanulás, felügyelet nélküli tanulás és félig felügyelt tanulás. Csakúgy, mint a svájcibicska a gépi tanulás modulok világában.
A sklearn alapvető használathoz,  kiválasztani a megfelelő gépi tanulási módszert, Általános edzési/tanítási módokat stb.


 Számítógépes látás

A számítógépes látás az utóbbi évek egyik fejlődésének fókuszpontja. Itt láthatja, hogy a számítógépek hogyan értik a képeket, hogyan nézhetik meg a dolgokat, és milyen érdekes alkalmazásokat kínálnak .
A neurális hálózatok tehát a neuronok különböző összekapcsolásaiból jönnek létre.

Általában egy irányított gráffal reprezentáljuk őket, amelyben a csomópontok az egyes neuronok, míg az irányok a kimenetektől a bemenetek felé mutatnak.

Bonyolultabb esetekben ez a jelölésmód már áttekinthetetlen lehet.  A neuron egy hálózaton belül általában csak meghatározott számú neuronnal vannak összekötve, és ez a kapcsolat általában egyirányú, ezért a hálózatokat különböző rétegekre szoktuk bontani az összekötések szerint.

Az egyes rétegekhez tartozó neuronok az előző réteg neuronjainak kimenetével, vagy a bemenettel, illetve a következő réteg bemenetével vannak összekötve.

    a. Bemeneti réteg: azok a neuronok találhatók itt, amelyek a bemeneti jel továbbítását végzik a hálózat felé. A legtöbb esetben nem jelöljük kettő külön. Ezek csak jeltovábbítást, a neuronok meghajtását végzik

    b. Rejtett réteg: a tulajdonképpeni feldolgozást végző neuronok tartoznak ide. Egy hálózaton belül több rejtett réteg is lehet. Jellemzője, hogy mind a bemeneteik, mind a kimenetük valamely más neuronhoz csatlakozik

   c. Kimeneti réteg: az itt található neuronok a külvilág felé továbbítják az információt. A feladatuk ugyanaz, mint a rejtett rétegbeli neuronoké. Ezzel a a külvilág felé továbbítják az információt, jellegükben és feladatukban nem különböznek a többi neurontól

A legtöbb esetben az egyes rétegek között nincs visszacsatolás, ilyenkor előrecsatolt hálózatokról beszélünk, visszacsatolás esetén visszacsatolt hálózatokról. A visszacsatolásnak több esete is lehetséges, aszerint, hogy a visszacsatolás honnan történt.

Eszerint lehetséges egy rejtett réteg valamely neuronjának kimenetét a saját bemenetére (elemi visszacsatolás), egy előző réteg neuronjának bemenetére (rétegek közötti visszacsatolás), vagy egy ugyanabban a rétegben található neuron bemenetére visszacsatolni (laterális visszacsatolás).Nem ellenőrzött tanulás 
Nem állnak rendelkezésünkre összetartozó be- és kimeneti adatpárok. A hálózatnak a bemenetek alapján kell valamilyen viselkedést kialakítani. Általában a hálózatoknak valamilyen összefüggéseket, hasonlóságokat kell felderíteniük a bemeneti adatokban. Ezeket a hálózatokat hívják önszerveződő hálózatoknak is.A neurális hálózatok esetében leggyakrabban alkalmazott ilyen eljárások a Hebb és a verseng tanulás.


  Hebb tanulás 
Az eljárás biológiai analógián alapszik, két processzáló elem közötti súlytényez értéke a processzáló elemek kiemenetének szorzatával arányosan növekszik. A probléma az eljárással, hogy a súlyok a végtelenségig nhetnének, ezért általában valamilyen normalizált változatát használják a gyakorlatban.Verseng tanulás
A verseng tanulás esetén a processzáló elemek közül egyet valamilyen szempont szerint kiválasztunk győztesnek, például a győztes kimenete 1 értéket vesz fel, míg a többié 0-t. A verseng tanulás célja a bemeneti mintatér tartományokra osztása úgy, hogy minden egyes tartományhoz tartozó bemenet esetén egy processzáló elem aktiválódjon. A kiválasztás történhet automatikusan is, ilyenkor a processzáló elemek között oldalirányú kapcsolatok vannak.


Analitikus tanulás
A megfelel viselkedés hálózatok kialakítása elméleti úton, a feladatból meghatározható, tehát valójában nem is tanulás történik ebben az esetben. Ilyenkor a tanító pontokból közvetlenül, analitikus összefüggéseken keresztül határozzuk meg a hálózat súlyait. Némely esetben valamilyen energiafüggvény képezi a súlyok meghatározásának alapját.


 Többréteg perceptron hálózatok (MLP - multi-layer perceptrons)

A gyakorlatban legtöbbször alkalmazott struktúra. A neurális hálózatok újrafelfedezése akkor kezdődött, amikor a 80-as évek elején felfedezték a tanítására alkalmas hibavisszaterjesztéses algoritmust. A többrétegű perceptron hálózatokban perceptronokat kötünk össze, azonban az alkalmazott nemlinearitás valamilyen folytonosan differenciálható függvény (pl. szigmoid típusú). A súlymódosítást ebben az esetben szintén az LMS algoritmussal végezzük. A többrétegű hálózatok egyes rétegeiben egyszer perceptronok vannak összekötve.
A perceptronok kimenete, mint említettük, folytonos, mindenütt diferenciálható nemlinearitás. A többrétegű hálózatok rétegeinek neuronszáma eltér lehet.
A hálózat méretének megválasztása A rétegek számának, az egyes rétegeken belüli neuronok számának meghatározására nincs egyértelmű módszer. Általánosan elmondható, hogy a több réteg alkalmazása könnyítheti a feladat megoldását, illetve rétegenként kevesebb processzáló elem is elegendő lehet. Kétféle módszer terjedt el a hálózat méretének meghatározására. Az első szerint egy nagyobb hálózatból kiindulva próbáljuk meg csökkenteni annak méretét, a másik szerint egy kisebb hálózat bővítésével próbálunk eljutni a megfelel megoldásig.A tanulási aránytényező megválasztása Nagyobb értékek választásakor a tanulás konvergenciája gyorsabb lehet, de a minimumhely közelében problémák mutatkozhatnak, st egyes esetekben divergenciához is juthatunk. Kisebb aránytényez választása esetén a konvergencia lassabb, de a minimumhely megtalálása pontosabban lehetséges. Általában célszer adaptív megoldásokat alkalmazni, ahol a tanulási aránytényez lépésenként változik, sőt akár rétegről rétegre is.


A kezdeti súlyok megállapítása Amennyiben rendelkezünk a problémáról valamilyen előzetes ismerettel, úgy a kiindulási súlyokat érdemes ennek megfelelően megválasztani. Általában azonban ilyen ismereteink nincsenek, így a legmegfelelőbb a kezdeti súlyok véletlenszerű meghatározása. Amennyiben a tanítás sikertelen, célszer más súlyokkal megpróbálni.A tanító lépések száma A tanító lépések száma nem határozható meg előre, azonban figyelnünk kell arra, hogy a hálózat túltanulhatja magát, ami az általánosítóképesség rovására megy.A megtanított hálózat minősítése A megtanított hálózat minősítése a hálózat ismeretlen adatokra adott hibája alapján lehetséges. Amennyiben a hiba elfogadható a tanítás (a struktúra megválasztása) sikeres volt.A tanító mintahalmaz A hálózat tanításához szükséges minták száma természetesen függ a feladattól, de elmondható, hogy a legtöbb esetben kevés minta áll rendelkezésre. A tanító mintakészletet több részre szokták osztani, amelyek a hálózat tanításánál, és a tanítás sikerességének minősítésénél lehetnek fontosak. A tanító készletet használjuk a tanításra, míg a kiértékel mintakészletet a tanítás kiértékelésére.
A hálózat általánosítóképessége miatt várható, hogy ezeket a mintákra is helyes választ ad. A kiértékel mintakészlet felhasználása is lehetséges a tanítás során. Szokás még egy teszt mintakészlet meghatározása is, amelyet a tanításnál egyáltalán nem használunk fel. Kevés adat esetén a csoportok elemeit cseréljük (cross validation), és minden mintát felhasználunk tanításra és kiértékelésre is. Backpropagation változatok A tanítási algoritmus előbb bemutatott változata viszonylag lassú konvergenciát biztosít . A konvergencia gyorsítására, a lokális minimumba való beragadás elkerülésére különböző módszereket dolgoztak ki.2019. november 20., szerda

Python modul listázás installálás uninstallálás

A python fejlesztői környezet hibátlan működéséhez több beállítási lépés is szükséges.


Python modul/packages  utvonal környezeti változó : $PYTHONPATH
Modul installálása:


 Goggle colab esetén:


!pip install networkx==1.11

!pip install -q http://download.pytorch.org/whl/{accelerator}/torch-0.4.0-{platform}-linux_x86_64.whl torchvisionPython Modulok használata:


>>> import math  ## Matematikai függvények modul importja
>>> dir( math )  ## importált matematikai föggvények listája
['__doc__ ', '__file__ ', '__name__ ', 'acos ', 'asin ', 'atan ', 'atan2 ',
'ceil ', 'cos ', 'cosh ', 'degrees ', 'e', 'exp ', 'fabs ', 'floor ',
'fmod ', 'frexp ', 'hypot ', 'ldexp ', 'log ', 'log10 ', 'modf ', 'pi ',
'pow ', 'radians ', 'sin ', 'sinh ', 'sqrt ', 'tan ', 'tanh ']


>>> help(math)
Help on built-in module math:

NAME
    math

DESCRIPTION
    This module provides access to the mathematical functions
    defined by the C standard.

FUNCTIONS
    acos(x, /)
        Return the arc cosine (measured in radians) of x.

NameError: name 'help' is not defined // hiba üzenet esetén --> from pydoc import help

Python programon belülről:


try:
    import zumba
except ImportError:
    from pip._internal import main as pip
    pip(['install', '--user', 'zumba'])
    import zumbaModul elérési utonalak lekérdezése:


Pythonból:


import sys
## Path kiíratása
print(sys.path)
print('\n'.join(sys.path))## Path bővítése
sys.path.insert(0, "c:\\Users\\kecskemetil\\Documents\\kl_p\\prg\python37\\tkinter")## Modulok listája
import sys as s
import pprint
print('\n modulok : ', s.modules)


## Modulok listája2.
print('\n dir : ',dir())
print('\n dir main : ',dir("__main__"))## pl.: pretty print module keresési utvonalai
pprint.pprint( s.path)
pprint.pprint(s.modules)


##
help("modules") CMD konzol ablakban:

## modulok listázása PIP-el
pip list

pip freeze--c:\Users\kecskemetil\Documents\kl_p\prg\python37\Lib\site-packages\beautifulsoup4-4.8.1.dist-info\


pip install torch==1.2.0+cpu torchvision==0.4.0+cpu -f  https://download.pytorch.org/whl/torch_stable.html


 CMD konzol ablakban Uninstall 


pip uninstall module

pip uninstall ttr.rdstmcUninstall művelet a könyvtár törlésével:

--c:\Users\kecskemetil\Documents\kl_p\prg\python37\Lib\site-packages\beautifulsoup4-4.8.1.dist-info\ Goggle colab-al unisnstall:

!pip uninstall networkx -y

 Installásás Colab:


!wget https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-5.2.0-Linux-x86_64.sh && bash Anaconda3-5.2.0-Linux-x86_64.sh -bfp /usr/local Istallálás tesztje colab-ban:


!conda info --all

!conda list Conda-ban install és uninstall művelet:


pip install cx_Oracle
pip uninstall cx_Oracle

----
conda install opencv
conda install cv2
conda search cv
---
conda config --add channels conda-forge
---
conda install -c menpo opencv

conda install -c menpo opencv3
conda install -c conda-forge opencv

conda install --channel https://conda.anaconda.org/menpo opencv3

conda install -c anaconda mkl
conda install -c pytorch pytorch torchvision


anaconda show menpo/opencv3 Környezet létrehozása aktívvá tétele és irányított installálás

conda create -n pytorch_env python=3.5
source activate pytorch_env
conda install -c soumith pytorch
python Python modulok installálása és modulok uninstall-ja $ python

 >> import module
 >> print module.__file__
 '/some/directory'
--
 >> import package
 >> print package.__path__

----
pip install module
pip uninstall module---- Python modulok listája

print(help('modules'))
print(dir())
print(dir("__main__"))
--
import sys
import pprint
pprint.pprint(sys.path)  # python modulok keresési utvonalai
--
pprint.pprint(sys.modules) # python modulok listája
---
import sys as s
print(s.modules.keys())
---

---- Anaconda modulok listája

conda list           ## telepitett modulok listája

conda list -n myenv  ## virt.environment : myenv telepitett modulok listája

conda update module  ## modul frissitése

conda update python  ## python verzio frissitése

conda update conda   ## conda verzio frissitése

conda remove -n myenv scipy ## virt.environment : myenv telepitett modul törlése

conda remove scipy   ## telepitett modul törlése


  COLAB modulok listája, install és uninstall-ja


!pip install module  ## modul telepítése
!apt-get install module ## modul telepítése
!apt-get install graphviz -y

## modulok listája
import sys as s
print(s.modules.keys())

!pip install networkx==1.11  ## konkrér verzioju modul telepítése

!pip install -e module  ## új modul verzio telepítése

!pip uninstall module -y ## modul törlése


!conda info --all
!conda list!ls     ## könyvtár listázás
!mkdir  ## könyvtár létrehozás
!cat /proc/cpuinfo  ## cpu info
!cat /proc/meminfo  ## memoria info!python3 /content/drive/Project/script.py  ## bachelt futtatás Van e TPU-nk lekérdezése colab-alatt


import os
if 'COLAB_TPU_ADDR' not in os.environ:
  print('Not connected to TPU')
else:
  print("Connected to TPU")2019. november 9., szombat

BI DWH foglamak

Az üzleti intelligencia fogalma:
Olyan módszerek, fogalmak halmazát jelenti, melyek a döntéshozás folyamatát javítják
adatok és ún. szakterület alapú rendszerek használatával.


A "szakterület rendszer" fogalma a következő alrendszereket foglalja magába:
- Vezetői információrendszerek (Executive Information Systems);
- Döntéstámogató rendszerek (Decision Support Systems, DSS);
- Vállalat irányítási információrendszerek (Enterprise Information Systems);
- Üzleti információ elemző rendszerek (Online Analitical Processing (OLAP));
- Adat és szövegbányászat;
- Adat vizualizáció
- Térinformatikai rendszerek (Geographic Information Systems, GIS).
Előrejelző elemzéseknél egy modell felállítása a cél, mellyel múltbeli adatokból
következtethetünk jövőbeli eredményekre. Ilyen modellel lehetséges pl. egy változó
értékének becslése több változóból úgy, hogy megvizsgáljuk milyen összefüggés volt
a múltban a kulcsváltozó és a többi változó között. A már rendelkezésre álló
adatokra építve tehát felállítható egy előrejelző modell.

A bankok ügyféladatait felhasználva ilyen modellel mérhető fel az egyes ügyfelek hitelkockázati mutatója, mely valamennyi ilyen esetre építve keres kapcsolatot a hitelkockázat és már egyéb
változók – nem, kor, jövedelem, adósság, betétállomány, folyószámla – között.Előrejelző modellek épülhetnek statisztikai regresszióra vagy osztályozó
(classification) technikákra, mint pl. döntési fa vagy neurális háló, de alkalmazható
az un. memória-alapú következtetés (memory-based reasoning) technikája is. A
regressziós eljárások közül a logisztikus regresszió, az osztályozó technikák közül
mind a döntési fa, mind a neurális háló módszerek alkalmasak nem lineáris
összefüggések felismerésére.


A statisztikai regresszió a független és függő változók közötti összefüggéseket
vizsgálja és a kapcsolatot leíró két-vagy többváltozós függvényt keresi. Egyszerűbb
formája a lineáris regresszió, amikor lineáris kapcsolatot feltételezünk a változók
között, s a folytonos eredményváltozó értéke egy vagy több független változó
lineáris függvényeként alakul ki.

Logisztikus regressziónál ugyanakkor az eredményváltozó mérési szintje bináris vagy ordinális változó, s keresett kapcsolat lehet nemlineáris is. Logisztikus regressziót alkalmaznak bankok, biztosítók
Az ügyfélkockázat-elemzésénél, de az egészségügyben a különböző rizikófaktorok
ismeretében a betegségek kialakulásának valószínűségét is ezzel az eljárással lehet
megállapítani.

A regressziós technikák két csoportba oszthatók a függő és független változók
között fennálló összefüggések milyensége alapján: lineáris és nemlineáris regresszió.

A legelterjedtebb regressziós technika a lineáris regresszió, mely a függő változót
független változók lineáris kombinációjaként becsli

A függő és független változó között azonban előfordulhat, hogy bonyolultabb, nem lineáris összefüggés van.
Ilyen esetben használhatóak a nemlineáris regressziós modellek, mint a paramétereiben
lineáris regresszió vagy a paramétereiben nemlineáris regresszió.

A döntési fa felépítése során az egész adathalmazt bontjuk részekre olyan változók
mentén, amelyek feltehetően szoros kapcsolatban vannak a kulcsváltozónkkal. A fa
ágainak minden elágazásánál egyszerű igen/nem vagy több választást lehetővé tevő
(multiple choice) kérdésekkel bontjuk további részekre a halmazt.
Az így kialakított döntési fa felhasználásával új adatok felvételekor a megfelelő ágat végigkövetve
becslést kaphatunk a kulcsváltozó lehetséges értékére.
Adatbázis anomáliák kiküszöbölése: normálforma
- 1NF: reláció mezői elemi értékek
- 2NF: 1NF és egyik mezőérték meghatározásához összetett kulcs kell, akkor másikhoz is ez kell
- 3NF: 2NF és nem kulcs jellemzői függetlenek egymástól
- BCNF: 3NF és egyetlen nem kulcs sem része egy összetett kulcsnak (nincs kulcstörés)
- 4NF: csak akkor áll fenn A1A2AN › B1B2BN, ha A1A2AN szuperkulcs

DWH építés alapok, fogalmak 2
- Adatbázis: együtt tárolt, egymással összefüggő adatok rendszere.


- Adatbázis struktúrája : az adatok meghatározott szerkezet szerint kerülnek tárolásra, és ezt a szerkezetett nevezzük így.


- Séma : Az adatbázis struktúra (szerkezet modell) leírását szintén az adatbázisban tárolják, ezt az adatbázis sémájának nevezzük


- Metaadatok : a séma leírására szolgáló adatokat szokás így hívni.


- Adatmodellezés: olyan eljárás, melynek során a valós világ tényeit és összefüggéseit tükröző adatok lényeges sajátosságait
és lényeges összefüggéseit emeljük ki. Eredménye az adatmodell.


- Egyedek: azokat a dolgokat, amelyek adatait le szeretnénk írni, egyedeknek, vagy objektumoknak nevezzük. Ezzeket tulajdonságokkal, attribútumokkal írjuk le.


- Kulcsok : egy tulajdonság, vagy a tulajdonságok egy csoportja egyértelműen meghatározza, hogy az egyed melyik értékéről,
vagyis az egyedhalmaz melyik eleméről van szó, akkor ezeket a tulajdonságokat kulcsnak, vagy azonosítónak nevezzük.


Ha a kulcs egyetlen tulajdonság, akkor egyszerű kulcsnak nevezzük, amennyiben több tulajdonság alkotja a kulcsot, akkor összetett kulcsról beszélünk.

Szelektivitás (Selectivity): A szelektivitás mindig szűrőfeltétel(ek)hez kötődik, és azt mutatja meg,
hogy sorok egy halmazából hány felel meg a feltételnek.

Számosság (Cardinality): A számosság alatt a halmazban található elemek számát értjük. Beszélhetünk
tábla számosságáról (ez a sorok számát jelenti), vagy oszlopok számosságáról, (ekkor az
oszlopban előforduló különböző elemek számára gondolunk).


Az adatmodell elkészítése során meg kell adnunk az adatokra vonatkozó megszorításokat is, ezek szintén a séma részei lesznek.


A legfontosabb megszorítástípusok:
- Kulcsok: a megszorítások között szokás megadni az egyedhalmazok kulcsát.

- Egyértékűségi megszorítások: megköveteljük, hogy egy egyedhalmazon belül
egy adott tulajdonság értéke minden egyednél különböző legyen. Ennek
speciális esetei a kulcsok, de nem azonosító tulajdonságnál is előfordulhat
ilyen megszorítás, például egy hallgató egyedhalmaz kulcsa a hallgatókód, de
a személyigazolvány-számnak is minden egyednél egyedinek kell lennie.

- Hivatkozásépség-megszorítások (referenciális integritás): megköveteljük,
hogy egy hivatkozott érték szerepeljen az adatbázisban. Például egy hallgató
nem vehet fel olyan tantárgyat, amely nem szerepel a tantárgyak
egyedhalmazában.

- Értékkészlet-megszorítások: egy tulajdonság értékeit csak egy meghatározott
halmazból veheti fel, például az érdemjegy csak 1, 2, 3, 4, 5 lehet.

- Általános megszorítások: tetszőleges követelmények, amelyeket az adatokkal
szemben támasztunk. Például, egy dátum nem lehet későbbi az aktuális
dátumnál.- A relációs adatmodell az adatok táblázatos ábrázolásán alapul.
Ebben az adatmodellben a reláció egy névvel ellátott táblázat.
Egy táblázat sorai egy egyedhalmaz egyedeinek leírását tartalmazzák.


-- adattárház és adatpiac különbség
- Az adattárház : elemzési és lekérdezési céllal (OLAP [online analitical processing] funkciokkal) létrehozott speciális adatbázis.
Az adattárház nem más, mint adatpiacok összessége. (adat gyűjtő, tisztító, egyesítő, ripotoló elemző rendszer)

- Az adatpiac : egy kisebb adattárház, és általában csak egy-egy témával kapcsolatos adatokat tartalmaz,
pl. egy cég egyik osztályának működése során előállt adatokat.


--  A multidimenzionális modell szemantikai rétegének alapfogalmai a következők:

Tényadatok (~mutatószámok): azok a mérhető, numerikus adatok, amelyeket elemezni és ehhez tárolni szeretnénk.
Ilyenek például az árbevétel, súly, eladott darabszám, nyereség, raktárkészlet stb.

Dimenzió (~jellemző): azok a tulajdonságok, amelyek szerint a tényadatokat csoportosítani, jellemezni tudjuk.
A dimenziók egymástól független (bár nem feltétlenül teljesen független, ortogonális) jellemzői egy-egy tényadatnak.
Dimenzió lehet például idő, hely, termék, alapanyag, szállító neve, raktár, költségnem, költséghely stb.

Tag: a dimenzió egy érték-előfordulása, azaz egy koordináta érték a dimenzió él mentén.

Hierarchia: a dimenziók elemei hierarchiákba rendezhetők, adott dimenzió esetén az egyes tagok közötti hierarchikus kapcsolatrendszert írja le.
Ilyen hierarchikus szerkezet lehet például idő dimenzió esetén egy év – hónap – nap felbontás vagy egy irodai szoba esetén
egy épületegyüttes – épület – emelet – szoba felbontás. A dimenziók számára csak a kiválasztott adattárház-rendszer ad megszorítást.

Felbontás: az a legkisebb adategység, amely egységekben az adatot még elérhetővé szeretnénk tenni,
tehát amikor az adat jellemzéséhez minden dimenziót felhasználunk.
Adatkockánként több típusú tényadat is szerepelhet egymás mellett, ekkor azonban mindegyikük granularitása (felbontása) meg kell egyezzen.


-- legelterjedtebb műveletek a következők:
Aggregáció (roll up): csoportosításokat végzünk valamely dimenzió mentén (például városok helyett országok szerint nézzük adatainkat).
Lefúrás (drill-down) : az előzővel ellentétes művelet, amely csökkenti a csoportosítás szintjét, és egyre részletezettebben nézhetjük az adatokat.
Elforgatás (pivoting): az adatkocka elforgatását értjük alatta, az adatok multidimenzionális képét alakítja át például kétdimenziós táblázatba.
Szelekció (selection, filtering): egy adott dimenzió egy adott elemét kiválasztjuk, és a hozzá tartozó adatokat dolgozzuk fel,
 míg a többi adatot figyelmen kívül hagyjuk.
Szeletelés (slicing and dicing): a kocka szeletekre bontása. A szelekcióhoz hasonlóan azt értjük alatta, amikor egy adott dimenziót fix értékkel lekötünk,
és ily módon vizsgáljuk a kocka egy nézetét, egy szeletét. Dicing alatt a kocka egy részkockájának kivágását értjük.


-- b-fa index és bit map index :

B+ fa (Bayer fa): gyakorlatban ezt használják (pl. Oracle)
— az adatokra mutató pointerek mind a leveleken vannak
— gyors keresés, lognN lépés
— Könnyű karbantartásBitmap index
A bittérképes index haszna igazán olyan oszlopoknál mutatkozik meg amelyekben kevés a különböző érték,
viszont ezekből sok fordul elő, és az értékek egyenletes eloszlást mutatnak.
(pl.: CREATE BITMAP INDEX dwh.bidx ON dwh.tabla(color);

DWH építés fogalmai, elvei 1

- Csillagséma (star schema)
Modellünkben a tényadatok, mutatószámok játsszák a központi szerepet.
A ténytábla normalizálásaként a mutatószámok jellemzőit dimenziók szerint
egy-egy dimenziótáblában gyűjtjük össze, melynek minden elemét egy kulcs azonosít.
Általánosan is igaz, hogy a dimenziótáblák mérete a ténytábla méretéhez képest nagyságrend(ekk)el kisebb


-- DW tervezés lépései
modellezendő üzleti folyamat kiválasztása  pl.: raktárkészlet nyilvántartások
felbontás (granularity) meghatározása      pl.: raktárkészlet termékenként, naponként, raktárhelyiségként, szállítóként, stb.
dimenziók meghatározása, kidolgozása       pl.: termék: név, súly, szín, beszerzési ár, stb.
tényadatok meghatározása                        pl.: raktári mennyiség, súly, érték, minőségi mutatók, stb.


A tervezés első lépése, hasonlóan az álatános  információs rendszerekhez,  itt is a 
lehetséges információigények meghatározása és elemzése. Ennek során kell
feltárni az adattárházban elhelyezendő adatelemeket, a felhasználók igényeinek
elemzésével. Meg kell győződni arról, hogy a megkívánt információ igények
mindegyike kielégíthető a modellbe bevont adatelemekkel.

A tervezés második lépése a  normalizált SDM modell felépítése. Ennek során egy
kiválasztott szemantikai modell segítségével felvázoljuk a modellben előforduló
egyedeket és  a köztük fennálló kapcsolatokat. A modell leírásához
felhasználhatjuk a már ismert SDM rendszereket, így például az ER modell is
alkalmazható e célra.

A tervezés harmadik lépése a tényadatok, vagyis a cellákba tárolandó adatelemek
kiválasztása. A tényadatoknak olyan mennyiségeknek kell lenniük, melyek értéke
igen vontos, meghatározó a vizsgált problématerület szempontjából, s amelynek
más mennyiségektől való függését vizsgáljuk.

A következő lépés a dimenziók feltárása. Ennek során kiválasszuk azon
mennyiségeket, melyek meghatározzák a cellák tartalmát. A cellaértékeknek ezen
mennyiségektől való függőségénekl a vizsgálata,eélemzése lesz majd elkérdezések
fő célja.


Eztkövetően kidolgozásra kerül az egyes dimenziókhoz tartozó  hierrachia
rendszer. Fel kell deríteni, hogymely dimenzióknál van lehetőség és szükség a
többszintű tagértékek kijelölésére. Ha definálható ilyen értékhierarchia, akkor meg
kell határozni az egyes szinteket leíró mennyiségeket, az egyes szintek
azonosítását.


A dimenziók vizsgálatának utólsó lépése az attributumok meghatározása. Ennek
érdekében meg kell vizsgálni, hogy milyen információkra van szüksége a
felhasználónak az egyes dimenziókat illetően, vagyis milyen struktúrát célszerű
felvenni a dimenzió tagértékek tárolására.

A tervezés utólsó lépése a változók megadása, vagyis a cellában tárolt tényadatok
struktúrájának leírása. A struktúra szerkezetéhez  a felhasználói igények elemzésén
keresztül juthatunk el.


-DW bővítés tervezés alapvetően első lépésekben különbözik csak a normál, tiszta lappal induló
tervezéstől. Az ilyenkor használatos lépések a következők:

- relációs modell elemzése, a fűüggőségi kapcsolatok feltáráa
- modell kiterjesztése a szükséges új elmekkel
- tényadatok kiválasztása
- dimenziók meghatározása
- dimenzió hierarchia kijelölés
- attributumok megadása
- változók meghatározása
- séma felrajzolása

-- teljesítmény javítás
- Denormalizáció
Denormalizáció alatt értjük azt az eljárást, mikor a ténytáblában redundánsan eltárolunk járulékos jellemzőket, olyanokat,
melyek a dimenziótáblákban egyébként szerepelnek. Például, a kiskereskedős példánál az elemzéseknél gyakran használják a termék dimenziót,
de abból csak a gyártó jellemzőt. Ekkor, ha a válaszidők nem megfelelőek, a ténytáblába mint oszlop bevesszük a "gyártó" jellemzőt,
így megspórolva egy join műveletet a kiértékelésnél, elbukva viszont tárterületet a redundancia miatt.
Az adattárház rendszerekre általánosan jellemző az elemzési hatékonyság miatti redundáns adattárolás.


- Aggregáció
Aggregáció alatt értjük azt, mikor az adatok valamely szempont szerinti felösszegzett változatát is eltároljuk az adatbázisunkban.
Ez jelentheti egy vagy több dimenzió elhagyását.
Nyilván az aggregációs szintek bevezetésével, használatával a válaszidők jelentősen javulhatnak egyes lekérdezéseknél,
igaz viszont az is, hogy az összegeket minden új adatelem beszúrásánál frissíteni kell.
A kocka materializációja alatt pedig azt értjük, hogy a lehetséges cuboid-ok közül melyeket tárolunk el fizikailag is.


- Particionálás
A ténytábla túl nagyra hízása a teljesítmény rovására megy. Ezt elkerülendő szokás a táblát több ténytáblára vágni,
melyek esetleg akár párhuzamosan is feldolgozhatók lehetnek.- Több szállosítás
A feladat több processzoron is fut


- Tábla tömörítés (table compressio)
A tárolási blokkok duplikációinak (redundanciájának) megszüntetése blokk visszaállító szótáraksegítségével
Az ilyen tábla változtatása igen kültséges erőforrás szempontjából
--  adatok kinyerése és betöltése az adattárházba - Data Staging Area
ETL Tools: Extraction, Transformation and Load, vagyis olyan eszközök, melyek az adatok kinyerését, transzformációjátm tisztitását
és adattárházba töltését támogatják.

Adatkinyerés az operatív rendszerekből (extraction)
Adattranszformáció (különböző adatformátumok, mértékegységek, nyelvek stb.)
Adatminőség ellenőrzése, adattisztítás (cleaning)
Adatbetöltés az adattárház struktúráiba (loading)

- Adattöltések szabályozó mechanizmusai
"Push" adattöltés: Az operatív rendszerünket felkészítjük arra, hogy az adattárház számára adatokat gyűjtsön, adatokat továbbítson.
Ebben az esetben lentről-felfelé az operatív rendszer kezdeményezi az adatok továbbítását az adattárházba.

"Pull" adattöltés: Az adattárház a megfelelően beállított időintervallumban az operatív rendszerekhez intézett lekérdezésekkel frissíti az adatait.

- adattöltések megkülönböztetése a változások követésének szemszögéből.
Eszerint, ha az operatív rendszerben új vagy megváltozott adatokra vonatkozóan
  csak a változás valamilyen leírását továbbítjuk, delta-töltésről (a változásra utalva),
  ha az operatív rendszer adatait egy az egyben továbbítjuk, teljes-töltésről beszélhetünk. 
  -- A betöltés folyamán az alábbi kiegészítő, kisérő tevékenységekre lehet szükség:
  - az adatok integritásának ellenőrzése.
- az adatértékek rendezése, a megfelelő tárolási pozició kikeresése
- az adatértékek indexelése, azaz az indexek aktualizáslása
- a kiszámítandó értékek frissítése- Egyfázisú töltés
az adatokat közvetlenül a céltáblába töltjük;
minőségi teszteket végzünk;
a hibákat javítjuk DML utasítások segítségével, mielőtt a materializált nézetek frissítésre kerülnek;
ha nagyszámú törlés lehetséges, akkor a tárhely használata kedvezőtlen lehet, de a temporális terület használata és a töltési idő minimalizálható.


- Kétfázisú töltés
az adatok először egy átmeneti táblába kerülnek betöltésre;
minőség-ellenőrzési eljárásokat végzünk;
a céltáblákon a referenciális integritási megszorítások kikapcsolása, a célpartíciókon az indexek megjelölése UNUSABLE-ként;
az átmeneti táblából az adatok másolása a céltábla megfelelő partíciójába INSERT AS SELECT használatával, PARALLEL vagy APPEND hint-tel;
az átmeneti tábla eldobása.


A kétfázisú töltésre másik módszer lehet, amennyiben a céltábla particionált:
egy új (üres) partíció létrehozása a céltáblában;
az ALTER TABLE ... EXCHANGE PARTITION utasítással kerülnek be az átmeneti tábla adatai a céltáblába;
megszorítások engedélyezése, rendszerint a NOVALIDATE opcióval.
Az adatok betöltése és az indexek frissítése után az adatbázis működésre megnyitható.
BI informatikai fogalmakAbsztrakt osztály: Olyan osztály, amely nem példányosítható, mert van olyan metódusa, amely nincs az adott osztályban implementálva. Az implementálás - származtatás után - a utódosztályban történik meg.


Adatmező: Lásd adattag!


Adattag: (attribútum, adatmező): Az osztálydefiníció része, az osztály objektumainak (példányainak) egyedi jellemzőit, tulajdonságait tároló adattípus. Lehetnek példányszintűek és osztályszintűek is.


Aktuális paraméterlista: Kifejezések vesszővel ellátott felsorolása. Paraméterátadásnál az aktuális paraméterek típusának rendre  - tehát megfelelő sorrendben, páronként - meg kell egyeznie a formális paraméterlistában megadottakkal.


Attribútum: Lásd adattag!


Destruktor: A konstruktor által lefoglalt erőforrások felszabadítását végzi. A Java-ban automatikusan is megtörténik, ha egy objektumra minden hivatkozás megszűnik.

Dinamikus (késői) kötés: A hívott metódus futásidejű hozzárendelése az objektumhoz.

Egységbezárás: Adattagok és metódusok osztályba történő összezárását jelenti. Egy objektum (példány) állapotát (adattagjait) csak metódusai által módosíthatjuk.


Eljárás: Olyan metódus, amelynek nincs visszatérési értéke.


Formális paraméterlista: Típusokból és szintaktikailag lokális változónak minősülő adattagokból álló párosok, amelyek az aktuális paraméterlista felépítését meghatározzák.

Függvény: Olyan metódus, amelynek van visszatérési értéke.

Kivételkezelés: A program futása során keletkező hibák kiszűrését megvalósító olyan programszerkezet, amelyben a tevékenységeket végző programkód határozottan elkülönül az azokban előforduló hibák lekezelését végző programkódtól.


Konstruktor: Egy osztály olyan speciális metódusa, amely a példányosítást végzi. Egy osztálynak több - szigorúan azonos nevű - konstruktora is lehet.


Metódus (módszer): Az osztálydefiníció része, az osztály objektumainak viselkedését leíró programrutin. Lásd még osztályszintű metódus!


Metódus felülírása: Azonos nevű, de különböző formális paraméterlistával rendelkező metódusok. Dinamikus kötéssel jön létre.


Metódus túlterhelése: Azonos nevű, de különböző formális paraméterlistával rendelkező metódusok. Statikus kötéssel jön létre.


Módszer: Lásd metódus!


Objektum: Olyan programozási eszköz, amelynek neve, adattagjai által reprezentált állapota, és metódusaival jellemzett viselkedése van. Egy osztály konstruktoráltali példányosítása során jön létre.


Objektum-orientált programozás: Olyan programozási paradigma, amely a programot objektumokból építi fel. Az objektumok viselkedése adja a program működését.


Osztály: Olyan felhasználói típus (tervrajz), amely alapján objektumok (példányok) hozhatók létre. Legfontosabb részei a neve, adattagjainak és metódusainakdefiníciója.


Osztályszintű adattag: Olyan adattag, amely egy osztályon belül csak egyszer létezik, és magához az osztályhoz kapcsolódik. Lásd még példányszintű adattag!


Osztályszintű metódus: Olyan metódus, amely közvetlenül az osztályhoz kapcsolódik, nem pedig a példányokhoz. Az osztálymetódust az objektumok közösen használhatják.


Osztályváltozó: Lásd osztályszintű adattag!


Öröklődés: Az újrafelhasználás eszköze. Leszármazott (gyermek-, al-) osztály létrehozása már meglévő (szülő-, ős-) osztályból, amely során a leszárazott osztály örökli az ősosztály adattagjait és metódusait.


Paradigma: Személet- és gondolkodásmód, egy tudományos közösség tagjai által elfogadott értékek és módszerek összessége.


Példány: Lásd objektum!


Példányosítás: Egy osztály objektumának előállítása konstruktor segítségével.


Példányszintű adattag: Olyan adattag, amely egy osztály minden példányában egyedileg létezik, tehát a példányhoz kapcsolódik. Lásd még osztályszintű adattag!


Példányváltozó: Lásd adattag, példányszintű adattag!


Polimorfizmus: Egyrészt jelenti a metódusok felülírását (dinamikus polimorfizmus, újraimplementálás), amely során egy leszármazott osztályban felülírjuk (módosítjuk) az ősosztály egy metódusát, másrészt jelenti a metódusok túlterhelését (statikus polimorfizmus, többalakúság), amikor egy osztályon belül ugyanolyan néven több metódus is létezik, és csak formális paraméterlistájuk alapján különböztethetők meg. Statikus polimorfizmust valósítanak meg az osztályok konstruktorai is.


Statikus (korai) kötés: A hívott metódus fordításidejű hozzárendelése az objektumhoz.


Üzenet: Egy objektum metódusának másik objektum által történő meghívását jelenti. A megszólított objektum a kérés végrehajtásával válaszol az üzenetre.Végleges osztály: Olyan osztály, amelynek metódusai nem definiálhatók felül, így az örököltetésük sem valósítható meg.