Ugrás a fő tartalomra

Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: 2016

Panasz kezelés mint üzleti erőforrás

A modern szolgáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy jól felmérjék a vevői igényeket, követelményeket és azokat egyre magasabb szinten és egyre komplexebben elégítsék ki. Ezek az igények tudatos vagy tudattalan elvárásokká válnak az ügyfél oldalon és vélt vagy valós kielégítetlenségük panasz formájában csatolódik vissza az ügyféltől a szolgáltató felé. A panaszt általában negatívan éli meg az ügyfél és a szolgáltató is. De a panasz egy információ visszacsatoló forrás is amely segítségével pontosítható, megújítható a szolgáltatás úgy, hogy az egyre hatékonyabb, jobb és versenyképesebb legyen a piacon. A panaszok megfelelő kezelésével információt nyerhetünk ki, amely segítségével eredményesebbek lehetünk versenytársainknál. Az ügyfelek az új termékkel, szolgáltatással szemben támasztott igényei előírásokban, szerződésekben, jogszabályokban vagy előzetes felmérések, tervek alapján kerülnek meghatározásra. A meghatározott új igényeket jellemzőkké alakítják, a jellemzőket kri

MS BI alapok -> SSRS

Már több éve tanulás szinten tartás és hobby miatt feltettem az SQL Server 2014-et, amelynek az adatbázis-kezelőjét használom. Eldöntöttem, hogy aktiválom az SSRS (Sql Server Reporting Service) -t szintén oktatás és tovább képzés miatt mivel a munkahelyemen is ezzel foglalkozom, de ott nincs mód minden kipróbálására (idő, jog, ..). Használat fő programja a SSMS: Ha frissítésre van szükség akkor az install elindítása segít: A sikeres installás után SSMS reporting servives kapcsolódással léphetünk be: IE böngészőt admin-ként kell elindítani a WEB-es beállítások elvégzéséhez  Jobb fent settings linken keresztül érjük el a beállításokat. Az egyes könyvtárakon állva legördülő listából választható az egyes művelet, A beállításnál nagy gondossággal járjunk el. Könyvtár strukturák létrehozása a témák és jogosultságok menedzselését is segítik. Hogyan is működik a a riport szerviz és azok ko

SPSS modeler alapok : nodok

Node (műveleti csomopontok) és funkciók: Nodok listája: Filter : kimeneti mezo lista szűkítés, átnevezés (mintha a select utánni mező listát módosítanánk) Műveleti nodok Filler : kimeneti konkrét mező tisztitása, átdeffiniállásas, kiegészítése, szükítése : feltétel és hatókör mentén Types   : tipus, szekezet, formázás mezőkre beállítása SQL (IN) adatbázis sql parncs vagy táblanév megadása SQL (OUT) adatbázis tábla megadása, merge választásnál a kulcs és adatmezők pontosítása szükséges var file (IN) : szöveges állomáynmegadás, sor, mező separáció, fejléc tartalmazás, kizárható sorok, kódolás, ... beállítása is kell Derive : kimeneti mezőlista bővítés, összevonás, új létrehozása (milyen esetbe milyen mező érték jelenjen meg) (Mintha case when szerkezetel új mezőt csinálnánk) Merge  : táblázat tartalomak egymáshoz kapcsolása innerjoin, outerjoin és a mezők egymás mell

SPSS modeler alapok : TLA macros + regexp

Szöveg minták azonosítására, hasonlóságok összefonására szolgáló szabályleírók. Használatuk: [macros]       ## Megj: makro cimkék definiálási kezdő cimke FORINT=(forint|huf|ft|-fttal|ftot|ft-ot|ft-t|-ft-ot.|ft/hó|ft-ot)  ## Megj: a cimke csupa nagybetű BIZTOSITOK=(groupamagarancia.hu|allianz.hu|generali.hu|signal.hu|groupamagarancia|cib.hu|aegon.hu|kh.hu]kh.hu) COUNTRYCODE=(00|06|36|+36) MOBIL=(20|30|70) #************************************************************** # Telefonszam minta kiválasztás reguláris kifejezéssel #************************************************************** [phone]  ## Megj : Kisbetű a cimke !! ## Megj :  $ jel és macro névvel hívatkozás regexp1 =[+]?($(COUNTRYCODE))[-/  ]($(MOBIL))[-/ ][0-9]{7}   regexp2 =[+]?($(COUNTRYCODE))[-/ ]($(MOBIL))[-/ ][0-9]{7} regexp3 =[+]?($(COUNTRYCODE))[-/ ]($(MOBIL))[-/ ][0-9]{4}[-/ ][0-9]{3} regexp4 =[+]?($(COUNTRYCODE))[-/ ]($(MOBIL))[-/ ][0-9]{3}[-/ ][0-9]{4} regexp5 =[+]?($(COUNTRYCODE))[-/ ]($(MOBIL

Excel minta függvények

Kis összefoglaló táblázat a fontosabbnak ítéltekről:  A függvény neve Függvény típusa A függvény jelentése   A függvény használata ABS matematikai abszolút értéket számol ABS (4,632) = 4,632 ABS (-4,632) = 4,632 CSONK matematikai megadott tizedes jegyeket elhagyja CSONK (4,849 ; 2) = 4,84 CSONK (-15,671) = -15 GYÖK matematikai nem negatív értékből gyököt von GYÖK (25) = 5 GYÖK (-25) = #SZÁM! (hiba!) HATVÁNY matematikai hatványértéket számol HATVÁNY (4;2) = 16 HATVÁNY (-2;3) = -8 INT matematikai lefelé kerekít a legközelebbi egészre INT (5,832) = 5 INT (-5,832) = -6 KEREK matematikai megadott tizedes jegyekre kerekít KEREK (5,876 ; 2) = 5,88 KEREK (-5,876 ; 2) = -5,88 MARADÉK matematikai osztás utáni maradékot számol MARADÉK (10 ; 3) = 1 MARADÉK (-10; -3) = -1 RÓMAI matematikai arab számot (>0) rómaivá alakít RÓMAI (123) = “CXXIII” RÓMAI (-59) = #ÉRTÉK! SZORZAT matematikai paramétereinek szorzatát adja meg SZORZAT (2 ; 3 ; 5) = 30 SZORZAT (-3 ; 4) = -12 SZUM matematikai

Eclipse alapok

Az Eclipse platform Az Eclipse nyílt és integrált fejlesztőrendszer. A nyíltság azt jelenti, hogy interfészek jól definiáltak, bárki számára elérhetők, melynek következménye, hogy a rendszer könnyen bővíthető, és nem kötődik kizárólag egy szállító termékeihez. Bár nem követelmény, általában platform- és ideális esetben programozási nyelv-független egy ilyen rendszer. Az integráltság jelentése pedig, hogy az eszközöket (általában egy szállító eszközeit) közös keretben fogja össze, ami kényelmessé és hatékonnyá teszi a fejlesztést. A két tulajdonság egyesítését a bővítmények (plug-in) technológiája teszi lehetővé. A bővítmények kapcsolódási pontjait – melyek lehetővé teszik a bővítmények platformhoz és egymáshoz való kapcsolódását – pontosan rögzítik, elérve ezáltal a nyíltságot, továbbá a bővítmények egymás funkcionalitását bővítik ki, lehetővé téve az integráltságot is. Integrált, de nem nyílt fejlesztőrendszer pl. a Microsoft Visual Studio .NET eszköze, a Borland eszköze

Vállalati informatikai rendszerek alapfogalmai

BI | Business intelligence  | Üzleti inteligencia Olyan célirányos riportkészítő szoftverek melyek vállalkozás különböző adatbázisaiból származó összes tényadatot összegyűjtik, megtisztítják, széles körű elemzési, dinamikus riportkészítési lehetőséget nyújtanak, úgy hogy Segítsék a vezetőket a jobb tervek készítésében, megfelelőbb döntések meghozatalában. Adat: Jelek sorozata (pl. bitek, betűk,/karakterek/), amelyek számítástechnikai eszközökkel feldolgozhatók és megjeleníthetők. Információ : Olyan adat, amely csökkenti a világról alkotott ismeretek bizonytalanságát. Tudás: Az információt aktív, cselekvéssé tudja alakítani. BSC | Balanced Scorecard | kiegyensúlyozott mutató számrendszer Olyan modell, ahol a stratégiai célokat hierarchiák mentén bontják le elemi, mérhető célokra. A vállalat egészében a szervezetet a humán és pénzügyi erőforrások optimalizálásával, a hosszú és a rövidtávú vállalati stratégiával összhangban közös célkitűzések és a tulajdonosi célok el

KNIME alapok 1

A KNIME (The Konstanz Information Miner) Olyan grafikus, jávás eszköz, amellyel teljes analízist végezhetünk: adat transzformáció, prediktív analitika, vizualizáció és jelentés készítés. Moduláris felépítésű és tartalmaz olyan funkciókat, mint megosztott tárház használat, felhasználói jogkörök kezelése, távoli kódfuttatás, időzített folyamatok. Ingyenesen elérhető Desktop verziója is meglehetősen jól használható és opensource mivolta miatt könnyű hozzá bővítményeket írni. Elérhetősége :  Link A Knime jelenleg (2013.11 hó) a 2.8 verziónál jár. A KNIME az ETL folyamatokat úgynevezett Workflow projektekbe szervezve kezeli: Minden folyamat speciális csomópontokból és ezen csomópontok közötti kapcsolatokból áll. Minden folyamatnak vannak kezdő és vég csomópontjai. A kezdő csomópontok általában adatokat olvasnak be, míg a folyamat végén levő csomópontok adatokat írnak vagy jelenítenek meg. A köztes csomópontok transzformálásra, adattisztításra, … használhatóak. Az adatok