Ugrás a fő tartalomra

ODI logikai és fizikai modell szintjeinek összehasonlítása

 Az Oracle Data Integrator (ODI) egy adatintegrációs szoftver, amely lehetővé teszi az adatok kezelését és átalakítását különböző rendszerek között. 

Az ODI használata során két fő modellt különböztetünk meg: a logikai és a fizikai modellt. Ezek a modellek kulcsfontosságúak az adatintegrációs folyamatok megértésében és kezelésében.


A logikai modell az adatintegrációs folyamat magas szintű absztrakcióját jelenti. Ez a modell független az adatforrások fizikai jellemzőitől, és az üzleti szabályokat, adattranszformációkat és az adatfolyamot ábrázolja. A logikai modell célja, hogy egyértelműen definiálja az adatok átalakításának szabályait és folyamatát anélkül, hogy részletezné az adatok fizikai tárolásának módját.


A fizikai modell a logikai modell konkrét implementációját jelenti az adatbázis-kezelő rendszerben. Ez a modell tartalmazza az adatforrásokra, célokra és az adatintegrációs folyamatokra vonatkozó specifikus információkat, mint például a kapcsolódási paramétereket, a végrehajtási útvonalakat és a teljesítményoptimalizálási beállításokat. A fizikai modell tehát az adatintegrációs folyamatokat a technikai infrastruktúrához igazítja, és biztosítja, hogy az adatok megfelelően legyenek kezelve és átalakítva.


 1. Logikai modell:

  • A logikai modell az adatintegrációs folyamatot absztrakt szinten írja le.
  • Definiálja az adatforrásokat és célok struktúráját, valamint azok kapcsolatait.
  • Meghatározza az adatforrások és célrendszerek közötti transzformációkat és mappolásokat.
 2. Fizikai modell:

  • A fizikai modell részletesen meghatározza, hogyan történik az adatok fizikai implementációja és tárolása.
  • Konkrét adatbázis táblákat, oszlopokat, indexeket és egyéb fizikai adatstruktúrákat definiál.
  • Tárolja az adatok betöltésének, transzformációjának és tárolásának fizikai leírását.

Különbségek és felhasználási területek:

 • Absztrakt vs. konkrét: A logikai modell absztrakt, míg a fizikai modell konkrét leírást ad az adatbázis fizikai struktúrájáról.

 • Tervezés vs. implementáció: A logikai modell tervezési szinten határozza meg az adatintegrációs folyamatot, míg a fizikai modell az implementáció során használatos részletes leírást ad.

 • Flexibilitás vs. teljesítmény: A logikai modell nagyobb flexibilitást biztosít az adatforrások és célok közötti kapcsolatok és transzformációk definiálására, míg a fizikai modell segít optimalizálni az adatbázis teljesítményét és tárolási struktúráját.

Az ODI logikai és fizikai modelljei együttműködnek a teljes adatintegrációs folyamat során: a logikai modell tervezési alapot szolgáltat, amely alapján a fizikai modell megvalósítja az adatbázisok és adattárolók fizikai implementációját és kezelését. Ezáltal biztosítják az adatok hatékony és pontos integrációját a különböző források és célok között.


A két modell közötti különbség tehát abban rejlik, hogy a logikai modell az üzleti logikát és az adatfolyamatokat ábrázolja, míg a fizikai modell a technikai megvalósítást és az adatkezelési folyamatokat részletezi. A logikai modell segít abban, hogy az üzleti felhasználók és az adatintegrációs szakemberek közös nyelvet találjanak, míg a fizikai modell a rendszergazdák és adatbázis-szakemberek számára nyújt részletes útmutatást az adatintegrációs folyamatok végrehajtásához.


A logikai és fizikai modellek megkülönböztetése és a modellezés ezen szinteknek megfelelő tagolása létfontosságú a végeredmény termék minőségének és használhatóságának biztosítása szempontjából. A változások hatásának kezelése, a fizikai adatfüggetlenség biztosítása, valamint az általános és egyedi nézetek megvalósítása mind olyan előnyök, amelyek a logikai és fizikai modellek megfelelő alkalmazásával érhetők el.Az ODI (Oracle Data Integrator) Knowledge Modulok szerepe mind a logikai, mind a fizikai modell szintjén jelentkezik az adattöltési folyamat során. Beállítása fizikai modell tab fülön lehetséges.

Logikai modell szinten:

 1. Definíció és tervezés:
  • A logikai modell szintjén a Knowledge Modulok definiálják az adatforrások és célok közötti transzformációkat.
  • Meghatározzák, hogy hogyan kell az adatokat kinyerni (Extract) az adatforrásokból, milyen transzformációkat kell rájuk alkalmazni, és hogyan kell betölteni (Load) a céladatbázisokba vagy adattárolókba.
  • Például egy Knowledge Modul megadhatja, hogy hogyan kell az adatokat átalakítani, aggregálni vagy szűrni az adatforrásból a céladatbázisba történő betöltés előtt.

Fizikai modell szinten:

 1. Implementáció és végrehajtás:
  • A fizikai modell szintjén a Knowledge Modulok konkrétan leírják, hogyan kell végrehajtani az adatbetöltési folyamatokat.
  • Meghatározzák, hogy mely adatbázis táblákba, oszlopokba kell betölteni az adatokat, és hogyan kell ezeket az adatokat kezelni (pl. indexek létrehozása, tranzakciókezelés stb.).
  • Például egy Knowledge Modul leírhatja, hogy hogyan kell optimalizálni az SQL lekérdezéseket az adatbázis szintjén, vagy hogyan kell kezelni a parancsok végrehajtását a betöltés során.

Hatása az adattöltési folyamatban:

 • Hatékonyság és teljesítmény: A Knowledge Modulok segítségével optimalizálható az adattöltési folyamat teljesítménye és hatékonysága mind a logikai, mind a fizikai szinten.
 • Konzisztencia és megbízhatóság: A Knowledge Modulok elősegítik az adattöltési folyamat konzisztens és megbízható végrehajtását, mivel előre definiált logikai és fizikai lépéseket tartalmaznak.
 • Flexibilitás és testreszabhatóság: A Knowledge Modulok lehetőséget biztosítanak a felhasználóknak a folyamatok testreszabására és a specifikus adatintegrációs igények kielégítésére.

Összességében az ODI Knowledge Modulok kulcsfontosságú szerepet töltenek be az adattöltési folyamatban, biztosítva az adatok hatékony és pontos integrációját különböző forrásokból és célokból az Oracle Data Integrator keretrendszerén belül.

Az ODI (Oracle Data Integrator) Knowledge Module (KM) beállítása és paraméterezése az alábbi lépésekből áll:

 1. ODI Studio megnyitása: Indítsuk el az ODI Studiot, és jelentkezzünk be a megfelelő repository-ba.

 2. Topológia navigálás: Navigáljunk a Topológia fülre az ODI Studio bal oldali ablakában.

 3. Technológiai modulok kiválasztása: Keresés vagy böngészés segítségével válasszuk ki azt a technológiai modult, amelyhez a Knowledge Module-öt szeretnénk konfigurálni. Például adatbázis kapcsolat, fájlrendszer, stb.

 4. Fizikai séma kiválasztása: Válasszuk ki a fizikai sémát, amelyen dolgozni szeretnénk a Knowledge Module használatakor.

 5. Válasszuk ki a Knowledge Module-öt: A technológiai modul beállításainak részeként válasszuk ki a megfelelő Knowledge Module-öt. Győződjünk meg róla, hogy a megfelelő verziójú és konfigurációjú KM-t választottuk.

 6. Paraméterezés: Állítsuk be a KM paramétereit a kiválasztott technológiai modulhoz és fizikai sémahoz. Itt adhatjuk meg például az adatforrás kapcsolati információit, cél táblák nevét, stb.

 7. Validáció és mentés: Ellenőrizzük, hogy minden beállítás megfelelő-e, majd mentsük el a konfigurációt.

 8. Feladatok és folyamatok definiálása: Az ODI folyamat tervező felületén definiáljuk a feladatokat és folyamatokat, amelyek használják ezt a Knowledge Module-öt.

 9. Folyamatok futtatása és monitorozása: Futtassuk le a tervezett folyamatokat, és figyeljük meg azok futását, hogy bizonyosak lehessünk a KM helyes működéséről.

 10. Hibakeresés és optimalizálás: Ha szükséges, végezzünk hibakeresést és optimalizálást a Knowledge Module használata során. Ellenőrizzük, hogy minden beállítás megfelelő-e, és ha szükséges, módosítsuk a KM paramétereit az optimális teljesítmény érdekében.
 11. Dokumentáció: Ne felejtsük el dokumentálni a konfigurációt és a beállításokat, hogy később könnyebben értelmezhető legyen a fejlesztés és a karbantartás során.

 12. Verziókezelés: Az ODI környezetben fontos a verziókezelés. Győződjünk meg róla, hogy minden változtatást dokumentáltunk és verziókezeltünk, hogy visszaállíthassuk az előző állapotot szükség esetén.


Ezek a lépések segítenek a Knowledge Module beállításában és paraméterezésében az Oracle Data Integrator felhasználói felületén keresztül.

Megjegyzések